PREDSTAVLJEN PROGRAM MALIH GRANTOVA ZA OSI

Savez slijepih Crne Gore i Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje organizovali su juče info sesiju posvećenu predstavljanju detalja subgranting programa dodjele malih grantova za organizacije osoba s invaliditetom, u okviru projekta “Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori”.


Kako je kazala Dragana Božović, pedstvnica Koalicije OSI “Savez”, cilj subgranting programa jeste povećanje kapaciteta lokalnih organizacija za promovisanje i razvoj usluga podrške za OSI. Ukupan iznos opredijeljenih sredstava iznosi 40. 000 eura, a pojedinačni projekti podržaće se u maksimalnom iznosu od 10. 000 eura.


– Cilj je da obezbijedimo videćeg pratioca za podršku za život u zajednici za osobe oštećenog vida, povećamo kapacitete lokalnih zajednica za podršku OSI, sprovedemo program usluge “Videći pratilac” na nivou Crne Gore za najmanje 50 osoba oštećenog vida – kazala je Božović.

PREDSTAVLJEN PROGRAM MALIH GRANTOVA ZA OSI


Kako je navela Dragana Božović, opšti cilj projekta korespondira sa sveukupnim stanjem u društvenoj zajednici i odnosi se na unapređenje položaja osoba sa oštećenim vidom kroz povećanje socijalne uključenosti u sve sfere života.


– Zato je i cilj razvijanje inovativnog servisa podrške za samostalan život u zajednici na ravnopravnoj osnovi, kao i promocija mogućnosti razvoja i unapređenja socijalne i dečje zaštite i jačanje kapaciteta lokalnih organizacija OSI – istakla je Božović.


Prema riječima Samira Guberinića, samostalno kretanje osoba sa invaliditetom je preduslov za samostalan život.


– To je inače jedan od elementarnih ciljeva Saveza slijepih Crne Gore, inače krovne organizacije koja zagovara pravo osoba potpuno i djelimično oštećenog vida. Inače, osobe sa invaliditetom se svakodnevno susreću sa različitim vrstama diskriminacije, a ona koja je bila najizraženija tokom pandemije kovida je upravo situacija sa neadekvatnim socijalnim servisima – naveo je Guberinić i dodao da nezavisnost u kretanju ne podrazumijeva samo nezavisno kretanje fizički, već je to nezavisnost u odlučivanju kuda će se ta osoba kretati, na koji način i kojim prevoznim sredstvom.


– U Crnoj Gori u bilo kojoj sferi života ne postoji dovoljna podrška za osobe sa invaliditetom. Najznačajniji elementi su nerazumijevanje porodice i užeg okruženja, nerazumijevanje institucija, arhitektonska nepristupačnost i lična negativna iksustva na polju inkluzije, socijalizacije i opšte uključivanje i osmamostaljivanje – naveo je Guberinić.


Projekat “Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori” finansira Evropska unija, a realizuje ga Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje (UPOSI BP). Projekat kofinansira Ministarstvo javne uprave.


Izvor: Dan
Novinar: Milovan Novović