OD 2023. ELEKTRONSKO IZDAVANJE DOZVOLA

Kreiran prvi informacioni sistem za izdavanje dozvola.

Od 2023. elektronsko izdavanje dozvola, urbanističko tehničkih uslova i prijava građenja.

U pitanuju je izuzetno kompleksan informacioni sistem, koji se uvodi prvi put i koji će umnogome unaprijediti proces izdavanja dozvola i prijava građenja.

Praktično, čekanje u redovima sa dokumentacijom i projektima, administrativna kašnjenja i barijere zamijeniće elektronska komunikacija, koja će olakšati pravnim i fizičkim licima, kao i investitorima, postupke u oblasti izgradnje objekata, ubrzati procedure i efikasnost institucija.

OD 2023. ELEKTRONSKO IZDAVANJE DOZVOLA

Ministarstvo je, u međuvremenu, edukovalo kadar u značajnom broju opština za korišćenje sistema.

Primjena IT sistema se očekuje u sljedećoj godini, nakon saniranja posljedica hakerskog napada i neophodnog povezivanja sa drugim institucijama.