KAPITALNI PROJEKTI PREDVIĐENI BUDŽETOM ZA 2023. GODINU ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Budžetom za 2023. godinu predviđeno je 12 projekata na teritoriji opštine Bijelo Polje čija vrijednost iznosi 10,3 miliona eura.


Najznačajniji projekti:


Sanacija zidova na magistralnom putu Ribarevina – Dračenovac – 1. 350.000,00 eura.


Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i B. Polja – 101. 000,00 eura.


Ski centar na lokalitetu ˝Cmiljača˝, Bijelo Polje – 2. 901.001,00 eura.


Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje – 1. 990.501,00 eura.


Povezivanje ski centara na lokalitetima ˝Žarski˝i ˝Cmiljača˝ – 1. 000.001,00 eura.


Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju – 548.800,00 eura.


Izgradnja puta Srđevac-Lozna – 100.000,00 eura.


Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice – I faza – 410.001,00 eura.


Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice – 310.000,00 eura.


Izgradnja Osnovne i muzičke škole ˝Dušan Korać˝ u Bijelom Polju 1.500.000,00 eura.


Rekonstrukcija postojeceg objekta bolnice u Bijelom Polju – 55.000,00 eura.


Kapitalnim projektima obezbjeđuje se kvalitetniji život građana i stvaraju uslovi za nove perspektive, samim tim razvoj infrastrukture znači i razvoj države.