PREDSTAVNICI MZ LOZNA ISTIČU: IZGRADNJOM PUTEVA ZAUSTAVITI ISELJAVANJE

Na području Mjesne zajednice Lozna ove godine dosta toga je urađeno na poboljšanju komunalne i putne infrastrukture. Prioritet mjesnog rukovodstva bila je putna mreža, kaže Hakim Bakija, potpredsjednik Savjeta MZ.

– U tom dijelu, nijedne godine nijesu bolje radili nego ove, ipak ima još dosta toga da se uradi. Odrađeno je preko kilometar asfalta na pravcima Trubina- Crniš, Lozna – Blatka i Srđevac – Sajkovac, gdje je asfltirana najteža dionica tog lokalnog puta u dužini od 300 metara. Preostalo je da se odradi još oko dva kilometra, kako bi taj put povezali sa putnim pravcem koji iz Lozne ide prema Sušici. To će doprinijeti da život mještana ovoga kraja podignemo na veći nivo. Prije svega da ljudi ostaju ovdje da žive. Da mogu da rade na selu, da se bave poljoprivredom i stočarstvom i da na lakši način dođu do centralnog putnog pravca Srđevac-Lozna-Korita-Sušica. Taj putni pravac je u veoma lošem stanju i za njega je poodavno planirana rekonstrukcija – priča Bakija.

BS će reagovati amandmanski, jer je 100.000 eura malo

Odbornik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović kaže da je stanovništvu MZ Lozna neophodno obezbijediti bolje uslove za život. Ističe i da se na području Bihora nalazi veliki broj sela koja su idealna za bavljenje stočarstvom, međutim loša putna infrastruktura koči razvoj i jedan je od uzroka iseljavanja stanivništva.

– Jedan od glavnih lokalnih puteva koji povezuje većinu bihorskih sela je u lošem stanju i zahtijeva hitnu rekonstrukciju. Ukupna dužina puta je 8,6 kilometara, a ugovoreni su radovi za prvu fazu u iznosu od 2.461.983 eura. Izvršena je eksproprijacija zemljišta za prvu fazu Srđevac – Lozna. Ovaj put je dio strateškog plana Opštine Bijelo Polje. Kapitalnim državnim budžetom za narednu godinu predviđeno je 100.000 eura, i to za dio puta od Srđevca do Lozne, a to nije ni za rješavanje svih presotalih imovinsko-pravnih odnosa.Stoga će BS ponovo reagovati amandmanski- kaže Ćorović.

PREDSTAVNICI MZ LOZNA ISTIČU: IZGRADNJOM PUTEVA ZAUSTAVITI ISELJAVANJE

Bakija prenosi stav svojih komšija da očekuju izgradnju lokalnog puta Lozna – Sušica. Jer su, nakon dosta aktivnosti i problema, što je prouzrokovalo zastoj, zahvaljujući Opštini i predsjedniku Petru Smoloviću, uspješno riješeni imovinski odnosi koji su zakočili sve radove.

– Problem je nastao zbog neuplaćivanja dva i po miliona eura, koliko je prvobitno bilo odobreno za izgradnju ovog puta. Od strane Vlade Crne Gore. Očekujemo da se sa proljećem, kad to dozvole vremenski uslovi, konačno se krene sa radovima. – kaže Bakija i dodaje da je i prema Crnišu odrađeno 800 metara asfalta. Ostalo je još da se asfaltira oko dva i po kilometra. Bakija naglašava da su izvršena nasipanja makadamskih puteva u dužini od oko dva kilometra, te da je u pojedinim selima riješen i probleme vodosnabdijevanja i urednog elektrosnabdijevanja.

Lozna je još 1946. godine imala status opštine i bila razvijeni administrativni centar u koji se dolazilo iz mnogih krajeva i tražilo zaposlenje. Danas, 76 godina kasnije, na ovom području ne živi se ni približno onako dobro kako se tada živjelo. Stanovnika je sve manje. Zato moramo uraditi sve da ovo sve veću migraciju stanovnika, posebno mladih, koji odlaze u inostrane države, zasutavimo. Da Lozna opet bude mjesto u koje se dolazi i ostaje – poručuje Bakija.

Izvor: Dan

Novinar: Milovan Novović