PODRŠKA OPŠTINE ZA BIZNIS MLADIM PREDUZETNICIMA

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike utvrdila je preliminarnu rang-listu od 10 biznis planova, a na konkursu je bilo pristiglo njih 11.


Komisija je donijela odluku da odbije jedan od apliciranih 11 biznis planova, jer, kako je obrazloženo, nije bio u skladu sa ciljevima u strateškim dokumentima, programima i planovima opštine.

PODRŠKA OPŠTINE ZA BIZNIS MLADIM PREDUZETNICIMA


“Na rang-listi je deset biznis planova. Sredstva će dobiti: Nenad Vuković, Miloš Šćekić, Božo Kljajević, Marija Nedović, Damir Martinović, Haris Numanović, Amel Crnovršanin, Amer Ećo, Alan Grbović i Lazar Kovačević. Kriterijumi su bili: da podnosilac ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju biznis plana, da je uključen inovativni aspekt, da su ciljevi mjerljivi, realni i vremenski određeni, da postoji sufinansiranje plana, da je njegov budžet realno prikazan i usklađen sa aktivnostima, i na kraju, da postoji održivost biznis ideje”, kazao je Haris Malagić, predsjednik komisije i sekretar za Sekretarijata za lokalnu samoupravu.


Izvor: Dan
Autor: Milovan Novović