ZA UREĐIVANJE PROSTORA U BIJELOM POLJU 20 MILIONA EURA

U Opštini Bijelo Polje, za projekte Đalovića pećina i Bjelasica izdvojiće se po 3. 000. 000 eura, planirana i gradnja škola i vrtića, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, rekonstrukcija puteva…


Nacrtom Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023. Godinu planirani su projekti, čija je ukupna vrijednost oko 20 miliona eura.


Potrebna sredstva za realizaciju Programa, kako se navodi u tom dokumentu, u iznosu od 19. 955. 984,75 eura obezbijediće se iz sredstava predviđenih budžetom Opštine, sredstvima Uprave za kapitalne projekte, Uprave za saobraćaj, Fudbalskog saveza Crne Gore, Fonda PIO, Željezničke infrastrukture Crne Gore, CEDIS-a, sredstvima kredita, donacijama i drugim izvorima.

ZA UREĐIVANJE PROSTORA U BIJELOM POLJU 20 MILIONA EURA


Kako je na centralnoj javnoj raspravi kazala sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Aleksandra Bošković, za izgradnju objekata od posebnog značaja za Opštinu planiran je iznos od 12. 050.000 eura.


”U ovom dijelu prije svega treba istaći da će se u 2023. Godini, sredstvima Uprave za kapitalne projekte, nastaviti aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata Đalovića pećina, i Bjelasica u iznosima od po 3. 000. 000 eura. Takođe, biće nastavljeni i radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M2 – dionica Lepenac-Ribarevine-Poda, u vrijednosti od milion eura, koje će obezbijediti Uprava za saobraćaj, a ukupna vrijednost investicije je 36. 000. 000 eura plus PDV”, kazala je Boškovićeva.


Za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), čija je ukupna vrijednost 5. 900.000 eura, Opština će uz pomoć kredita i donacija u 2023. Godini, izdvojiti 100. 000 eura, dok će iz sredstava Svjetske banke početi radovi na izgradnji regionalne sanitarne deponije “Čelinska kosa”, koji će koštati 500. 000 eura, a sredstvima obezbijeđenim od Svjetske banke planira se izvođenje radova u iznosu od 1. 000. 000 eura, na regulaciji rijeke Lim, odnosno izgradnja obaloutvrda lijeve obale Lima u gradskoj zoni.


Što se tiče objekata za obrazovanje i socijalnu zaštitu, u 2023. Godini planira se nastavak radova na izgradnji OŠ “Dušan Korać” (500. 000 eura), izgradnja fiskulturne sale za OŠ “Pavle Žižić” u Njegnjevu (200. 000 eura), i početak izgradnje predškolske ustanove (jaslice i vrtić) u naselju Zaimovića livade (200. 000 eura). Fond PIO, za potrebe rješavanja stambenih pitanja penzionera, finansiraće izgradnju stambenih objekata u naselju Ribarevine u iznosu od 400. 000 eura.


U Nacrtu programa se navodi da je u cilju obezbjeđenja uslova za unapređenje sporta i fizičke kulture, osim pomenutog, predviđen i početak radova na rekonstrukciji zapadne tribine Gradskog stadiona od sredstava FSCG u iznosu od 300. 000 eura.


U narednoj godini programom je planiran je i nastavak radova na istražnoj bušotini termomineralnih voda na Kiselim vodama, za koje je predviđen iznos od 200. 000 eura iz sredstava obezbijeđenih od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


Planirane su i aktivnosti na unapređenju saobraćajne infrastrukture. U tom dijelu, Uprava za kapitalne projekte finansiraće nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta Srđevac-Sušica (500. 000 eura) i nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta Gubavač-Bistrica (1. 000.000 eura). Iz kapitalnog budžeta opštine finansiraće se izgradnja trotoara (I faza) u mjesnom centru Tomaševo, mosta na rijeci Ljuboviđi u naselju Ribarevine, mosta na rijeci Lješnici u naselju Lješnica za pristup pomoćnom fudbalskom terenu, parkinga u Ulici Neđeljka Merdovića kod sportske hale i rekonstrukcija prve faze Ulice 8.


Što se tiče željezničke infrastrukture, planirana je rekonstrukcija i adaptacija glavne željezničke stanice za potrebe granične stanice u iznosu od 500. 000 eura.


”Za sljedeću godinu planirano je asfaltiranje 13 kilometara opštinskih puteva, od čega se 10 kilometara finansira iz kapitalnog budžeta opštine, a tri kilometra iz sredstava Uprave za kapitalne projekte. Za investiciono održavanje opštinskih puteva za izradu tamponskog sloja i pročišćavanje nekategorisanih puteva planirano je 400. 000 eura. Putni pravci biće određeni prema prioritetu u saradnji sa mjesnim zajednicama”, piše u nacrtu tog dokumenta.


Za rekonstrukciju i izgradnju elektroenergetske infrastrukture u 2023. Godini CEDIS je planirao 1. 235. 984 eura. Predviđen je nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje – Mahala (50. 000) i izgradnja vodovoda Babića brijeg (50. 000), koje će finansirati opština. Iz sredstava Uprave za kapitalne projekte finansiraće se radovi na izgradnji novog cjevovoda Vrelo Bistrice – Ravna rijeka (1. 650.000 eura) i radovi na izgradnji vodovoda za neselje Bistrica sa izvorišta “Banjice” (200. 000 eura).


Osim pomenutog, u narednoj godini radiće se fasade u centralnoj zoni, a predviđena je izgradnja pločastih propusta, potpornih zidova, sanacija klizišta, regulacija atmosferske kanalizacije i drugo.


”Pored planiranih aktivnosti, u toku 2023. Godine, moguće je realizovati opremanje lokacija ili izgradnju objekata za kojima se ukaže potreba i obezbijede potrebna sredstva. Program uređenja prostora za 2023. Godinu, sačinjen je tako da u stvari predstavlja okvir radnji za koje se smatra da će doprinijeti unapređenju prostora. Precizne rokove za realizaciju projekata predviđenih programom nemoguće je utvrditi, imajući u vidu duge rokove sprovođenja tenderskih postupaka i postupaka eksproprijacije odnosno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa”, napomenula je Boškovićeva, pojašnjavajući da je će realizacija projekata zavisiti od dinamike izvođenja radova.


Izvor: Vijesti
Novinarka: Jadranka Ćetković