VISOKE CIJENE LJEKOVA, GRAĐANI PRINUĐENI DA IH KUPUJU I U REGIONU

Kod ljekova koje uzimaju na recept, građani ne osjete veće cijene u odnosu na prošlu godinu.


Talasu poskupljenja koji već mjesecima pogađa Crnu Goru pridružile su se i neke cijene ljekova.


Tako građani umjesto da ljekove podižu na recept, nerijetko moraju da ih kupuju i to po visokim cijenama, a neki od tih medikamenata poskupjeli su čak i do 80 odsto, rekli su Televiziji Vijesti u privatnim apotekama.

VISOKE CIJENE LJEKOVA, GRAĐANI PRINUĐENI DA IH KUPUJU I U REGIONU


Kod ljekova koje uzimaju na recept, građani ne osjete veće cijene u odnosu na prošlu godinu.


Međutim, drugačija situacija je kada za lijek koji je prepisan na recept moraju da doplate određeni iznos ili kada ga iz nekog razloga moraju potražiti u privatnim apotekama.


U toj situaciji udar na novčanik i te kako osjete.


Izvor: Vijesti