STRUJA BI MOGLA DA POSKUPI 6.5%

Električna energija mogla bi od 1. Januara 2023. da bude skuplja 6. 48 odsto, za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem, saopštila je Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti. Ako takvo poskupljenje bude odobreno, kako navodi regulator, domaćinstva sa prosječnom potrošnjom struje imaće račun uvećan za 1. 73 eura. Konačna odluka o cijenama struje za 2023. Biće donesena 29. novembra.


Navode da se ovi podaci odnose na trenutne rezultate obrade zahtjeva Crnogorskog prenosnog sistema (CGES), Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE). Za sada EPCG nije tražila povećanje cijena električne energije.


“Odluke o utvrđivanju cijena za korišćenje sistema i naknada za rad operatora tržišta će biti donijete nakon održavanja otvorenog dijela sjednice Odbora REGAGEN, uzimajući u obzir informacije i dokumentaciju dostavljenu na samoj sjednici 29. Novembra. Zbog toga, informacije o visini prihoda regulisanih kompanija kao i njihovog uticaja na tarife za potrošače koje u ovom trenutku dijelimo sa javnošću, nijesu konačne”, poručuju iz Regulatorne agencije.


Agencija je, na osnovu dokumentacije dostavljene od CGES-a, CEDIS-a i COTEE-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljene prihode koji se transponuje u cijene i naknade u ukupnom iznosu od 381. 412.363 eura za regulatorni period 2023-2025. godina, što je za 53. 891.902 eura, ili 12,38 % manje od ukupno zahtijevanih iznosa od 435. 304.265 eura.

STRUJA BI MOGLA DA POSKUPI 6.5%


“Obrada zahtjeva CGES-a, CEDIS-a i COTEE-a u ovoj fazi postupka rezultira povećanjem mjesečnog računa u 2023. Godini za kupce sa prosječnom potrošnjom iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem za 1. 73 eura, odnosno za 6,48%, u odnosu na račun u 2022. Godini, uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač kao u 2022. Godini”, navodi regulator.


Kako ističu, da nije došlo do povećanja cijene električne energije na veleprodajnom tržištu, ukupni račun za kupce sa prosječnom potrošnjom iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem bi se smanjio za 3. 54% u odnosu na 2022. godinu.


“Ukoliko CGES i CEDIS u toku perioda 2023-2025. Godina nabave električnu energiju za pokrivanje gubitaka u sistemu po cijeni nižoj od cijene obračunate na osnovu planskih veličina, izvršiće se korekcije u korist potrošača”, saopšteno je iz Regulatorne agencije.


Izvor: RTCG