ZBOG SKUPLJE CIJENE PELETA KAŽNJENE ČETIRI FIRME

Tržišna inspekcija u okviru kontrole primjene Zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja, kojom se određuje i ograničava i cijena peleta, kaznila je nekoliko privrednih subjekata.


Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović je saopštila da su utvrđene nepravilnosti u vezi sa ograničenjem maksimalne cijene peleta, kod preduzeća “Pelengić trade” iz Bijelog Polja kod kojeg je cijena peleta na dan 13. 10. 2022. Godine iznosila 320 eura po toni, što je suprotno Odluci, kojom je cijena tone peleta ograničena na 269 eura.


Zbog učinjenog prekršaja, postupajući inspektor je izdao prekršajne naloge u iznosu od 5. 500 eura i donio rješenje o oduzimanju imovinske koristi u vrijednosti od 10. 067 eura.

ZBOG SKUPLJE CIJENE PELETA KAŽNJENE ČETIRI FIRME


“Nepoštovanje zakona je konstatovano i kod Doo “DM promet” iz Nikšića, gdje je maloprodajna cijena peleta iznosi 321 euro po toni, što je suprotno predmetnoj Odluci, kojom je cijena tone peleta ograničena na 320 eura. Zbog učinjenog prekršaja inspektor je izdao prekršajne naloge u iznosu od 5. 500 eura i donio rješenje o oduzimanju imovinske koristi u vrijednosti od 275. 50 eura. Takođe je u doo ‘Bekom’ iz Podgorice maloprodajna cijena peleta na dan kad je stupila na snagu Odluka Vlade iznosila je 320 eura po toni, što je suprotno predmetnoj Odluci, kojom je cijena tone peleta ograničena na 269 eura. Zbog učinjenog prekršaja postupajući inspektor je podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, navodi se u saopštenju.


Kažnjeno je i preduzeće “Budim promet” iz Berana u kojem je veleprodajna cijena bila 320 eura po toni, a Odlukom je bila ograničena na 269. Inspektor je podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i donio rješenje o oduzimanju imovinske koristi u vrijednosti od 1. 129,92 eura.


“U dosadašnjem nadzoru, kod četiri privredna subjekta tržišni inspektori su utvrdili nepravilnosti koje se tiču nepodnošenja prijave o početku obavljanja djelatnosti trgovine nadležnom organu najkasnije na dan otpočinjanja obavljanja djelatnosti trgovine, tj. prijave trgovine na veliko, zbog čega su preduzeli upravne i prekršajne mjere u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini, odnosno izdali pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu prekršajne naloge u iznosu od po 1. 200 eura, u ukupnom iznosu od 4. 800 eura”, navodi Radulović.


Kako je dodala, Tržišna inspekcija je prilikom nadzora nailazila na različite pojave “izigravanja” Odluke, na način da su se otvarale nove firme, koje se ne bave prizvodnjom peleta, već samo prodajom, zbog čega je cijena bila veća od one koja je ograničena za proizvođače peleta.


“Utvrđeno je da subjekti nadzora na zalihama imaju veću količinu peleta i istu ne stavljaju u promet, što svakako inspekcija ne može narediti, jer nema pravni osnov za to.


Inspekcija će nastaviti inspekcijski nadzor nad prometom peleta i kontrolom pridržavanja ograničene cijene kod proizvođača i trgovaca i postupati po prijavama potrošača u cilju poštovanja Odluke”.


Shodno utvrđenom Planu rada, Tržišna inspekcija je sprovela brojne kontrole, kako kod proizvođača, tako i kod trgovaca peleta, pri čemu je utvrdila nepravilnosti za koje su preduzete određene mjere. Pri vršenju nadzora, tržišni inspektori kontrolišu da li privredni subjekat ima prijavljenu trgovinu za maloprodaju ili veleprodaju nadležnom organu – Tržišnoj inspekciji, da li poštuju Odluku Vlade Crne Gore u vezi sa ograničenjem maksimalne cijene peleta”, naglašava Radulović.


Kako dodaju, organizovane su kontrole na dnevnom nivou, i to na način što se vršila razmjena inspektora po gradovima, radi postizanja veće efikasnosti u nadzoru. Napominje da su se često podnosile i anonimne prijave potrošača, koje su bile nepotpune i uopštene, što je za inspektore bila otežavajuća okolnost prilikom postupanja.


RTCG