RASPISAN JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje objavio je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.


Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Abaz Kujović kaže da kandidate za članove Savjeta mogu predložiti stručne institucije, organizacije, nevladine organizacije i stručna udruženja, mjesne zajednice, asocijacija lokalnih vlasti i građani.


Inače, Savjet ima predsjednika i šest članova i za člana može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana opštine, i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE


“Ne može biti biran poslanik ili odbornik, lokalni funkcioner, starješina organa lokalne uprave i rukovodilac javne službe koja vrše javna ovlašćenja, kao ni izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave, funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri). Takođe, ne može biti izabrano ni lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu kaznu, ili je pravosnažno osuđeno za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju duže od šest mjeseci”, ističe Kujović.


Izvor: Dan
Novinar: Milovan Novović