RADNICI U NOĆNIM SATIMA SANIRAJU OŠTEĆENJA NA ASFALTU

Nakon što su danas građani reagovali i dostavili saopštenje da je asfalt loše urađen na putnom pravcu Tomaševo – Sokolac koji je juče urađen, a već danas oštećen. Večeras je stigla i pohvala za radnike koji u noćnim satima saniraju oštećenje na tom putnom pravcu.


Sugrađanin Miodrag Čabarkapa pohvalio je radnike, ali i saopštio da je do oštećenja došlo greškom koncesionara dok pretovarali kamion, koji prema riječima Čabarkape godinama eksplatišu građu sa područja Mz Galica.

RADNICI U NOĆNIM SATIMA SANIRAJU OŠTEĆENJA NA ASFALTU


“Evo da pohvalimo radnike koji u noćnim satima saniraju oštećenja asfaltnog zastroja u Mz Galica koji je juče postavljen, a oštećen usled pretovara kamiona koncesionara koji godinama eksplatišu građu sa područija Mz Galica i tako su doveli do uništenja putne infrastrukture i evo to i dalje rade, pozivamo nadležne da nešto učine povodom tog pitanje ograniče osovinsko opterećenje inače smo džabe krečili”, saopštio je Čabarkapa.