IZ MONTEFARMA ZA “DAN”: ZA NABAVKU LJEKOVA DOBILI 13.000.000 EURA

Navode da su Ministarstvo zdravlja i FZOCG od strane Montefarma na vrijeme obaviješteni da neće biti u mogućnosti da vrše nabavke ukoliko se rebalansom ne obezbijede dodatna sredstva.


Iz apotekarske ustanove Montefarm “Danu” je saopšteno da su dobili 13. 750. 000 eura za nabavku nedostajućih ljekova i da se nastavlja tenderska procedura kako bi se riješile nestašice. Iz Montefarma ističu da je nestašica ljekova i medicinskih sredstava u prethodnom periodu nastupila iz dva razloga.


– Prvo, platforma za elektronske javne nabavke CEJN nije funkcionisala usled hakerskog napada na informacioni sistem Vlade Crne Gore i trajala je od 26. 8. do 26. 9. 2022. Godine. Montefarm u skladu sa važećim zakonskim propisima mora vršiti javne nabavke preko pomenute platforme, odnosno svi postupci/pozivi za nadmetanje se objavljuju na CEJN-u zbog transparentnosti. Drugi razlog su nedostajuća sredstva koja su se morala obezbijediti rebalansom budžeta. Rebalans je, kao što je i poznato javnosti, usvojen 28.9. tekuće godine, i čekala se raspodjela sredstva za nabavku nedostajućih ljekova i medicinskih sredstava. Dakle, dva mjeseca nijesmo bili u mogućnosti iz gore navedenog razloga da izvršimo nabavku što je neminovno moralo rezultirati nestašicom ljekova i medicinskih sredstava. Krajem prethodne sedmice, odnosno 28. 10. 2022. Godine Fond za zdravstveno osiguranje uplatio je sredstva Montefarmu od rebalansa budžeta u iznosu od 13. 75 miliona eura, nakon čega je nastavljena nabavka i distribucija nedostajućih ljekova. Za određene grupe ljekova, gdje je bilo neophodno, pokrenuti su postupci i nakon njihove realizacije, zalihe ljekova i medicinskih sredstava će se dopuniti, tako da do kraja godine očekujemo redovno snabdijevanje bez zastoja i kašnjenja za potrebe JZU i građana Crne Gore, kažu iz Montefarma.


Navode da su Ministarstvo zdravlja i FZOCG od strane Montefarma na vrijeme obaviješteni da neće biti u mogućnosti da vrše nabavke ukoliko se rebalansom ne obezbijede dodatna sredstva.

IZ MONTEFARMA ZA “DAN”: ZA NABAVKU LJEKOVA DOBILI 13.000.000 EURA


– Sredstva su obezbijeđena, kako smo već pojasnili, uplaćen je iznos od 13. 75 miliona eura i situacija se stabilizovala. Ljekovi se svakodnevno isporučuju, a završetkom raspisanih postupaka u potpunosti će se obezbijediti neophodne količine ljekova i obezbijediti zalihe za potrebe sektora javnog zdravstva do kraja tekuće godine. Kada je u pitanju kupovina ljekova kod privatnika, javnost je upoznata sa tim da određeni broj privatnih apoteka ima sklopljen ugovor sa FZOCG, te da iste izdaju ljekove koji se nalaze na listi. Zašto su građani, ipak, plaćali ljekove koji idu na teret FZO, mi nijesmo adresa sa koje se može dati odgovor na ovo pitanje, kažu iz Montefarma.


Izvor: Dan