JEFTINIJA VODA U BIJELOM POLJU

Odbornici su na 32. Sjednici Skupštine opštine podržali predlog Plana zaštite i spasavanja od klizišta i odrona, kao i predloge odluka o davanju saglasnosti na odluku Odbora direktora D. O. O. Vodovod “Bistrica” da voda bude jeftinija.


Uvojene su i dopune odluka o organizovanju JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo”, utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do groblja u Trubinama, davanju saglasnosti na odluku o prenosu prava susvojine, te kupovini nepokretnosti za potrebe proširenja groblja na Loznicama.

JEFTINIJA VODA U BIJELOM POLJU


U okviru tačke dnevnog reda – Izbori i imenovanja, našli su se predlozi odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise, prestanku mandata članicama Etičke komisije i Savjeta Radija Bijelo Polje.