RASPISAN JAVNI POZIV ZA MLADE PREDUZETNIKE

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike raspisala je Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. Godini za šta je predviđeno 100. 000 eura.


“Pozivaju se nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv” – stoji u obavještenju.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA MLADE PREDUZETNIKE


Sredstva predviđena budžetom Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito: podstiče ekonomski razvoj opštine, stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa kulture i očuvanja kulturne baštine, doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine, podstiče razvoj intelektualnih usluga.