PROFESIONAL GRADNJA D.O.O. IZVOĐAČ RADOVA ZA IZGRADNJU STANOVA!

Juče je u prostorijama ugostiteljskog objekta ,,DVA ŠEŠIRA” održan sastanak na kome je donijeta odluka o Izvođaču radova za izgradnju stanova za penzionere u mjestu Ribarevine.


Oglas za izbor izvođača radova objavljen je u dnevnim novinama Dan 16.09.2022. i trajao je sve do juče do 10h. Osim toga, predsjednik Udruženja penzionera Milan Minić, je istakao da je oglas istog dana postavljen na oglasnoj tabli, a takođe je objavljen tender preko portala Opštine Bijelo Polje.

PROFESIONAL GRADNJA D.O.O. IZVOĐAČ RADOVA ZA IZGRADNJU STANOVA!


Zainteresovanih firmi je bilo više, između ostalih Imamović gradnja D.O.O. Bijelo Polje, Konstruktor D.O.O. Bijelo Polje, Solaris D.O.O. Bijelo Polje, mada danas do zaključenja oglasa svoju ponudu jedino je podnijela firma Profesional gradnja iz Bijelog Polja D.O.O.


Komisiju na današnjem sastanku su činili Obradović Golub, Dobardžić Muriz, Vreva Zifto i Joksimoović Dragica.


Izvođač radova za izgradnju stanova u mjestu Ribarevine biće firma Prodesional gradnja iz Bijelog Polja.