BAHOVIĆ PREKINUO PROTEST, OPŠTINA ĆE MU IZAĆI U SUSRET

Opština Bijelo Polje najkasnije u prvom proljećnom asfaltiranju, asfaltiraće prilaz do kuće Benjaminu Bahoviću, kako bi mu kao osobi sa invaliditetom (OSI) olakšao prilaz.


Ovo je bio jedan od zahtjeva Bahovića koji je u znak protesta otežanom kretanju OSI blokirao ulicu pored Opštine Bijelo Polje.


Neposredno nakon protesta sa njim se sastao predsjednik Opštine Petar Smolović koji je spustivši se u prizemlje pomogao Bahoviću da dođe do kancelarije predsjednika.

BAHOVIĆ PREKINUO PROTEST, OPŠTINA ĆE MU IZAĆI U SUSRET


Smolović je saslušao zahtjeve Bahovića koji osim asfaltiranja do njegove kuće zahtijeva veće kontrole parkinga za OSI i bolje prilaze zgradama Penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Bijelom Polju.


Smolović je tokom sastanka istakao da će uputiti urgenciju komunalanoj policiji da strogo kontroliše upotrebu parking mjesta namijenjen vozililma koje koriste OSI i kažnjava one koji se nepropisno parkiraju.


Smolović je kazao da će Opština Bijelo Polje finansijski učestovati u izgradnji prilaza zgradama Fondu PIO i MUP-u, ako se ove dvije državne institucije odluče da ih izgrade, na šta će lokalna samouprava insistirati.


Bahović je iskazao zadovoljstvo sastankom i poručio da će pratiti realizaciju i o tome obavještavati javnost.


Smolović je saopštio da Opština Bijelo Polje uvijek vodi brigu o najosjetljivijim kategorijama i nalazi načine da izađe u susret.


Sastanku osim predsjednika Opštine, Petra Smolovića prisustvovali su Sekretar za društvene djelatnosti Haris Malagić, načelnik komunalne policije Dušan Drašković i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova gospodin Nedović.