PCM POVUKLI IZBORNE LISTE U PODGORICI I BIJELOM POLJU

Partija crnogorskih Muslimana nastaviće još jače svoje aktivnosti u narednom periodu pa zato pozivamo sve gradjane da nam se pridruže u borbi za neku ljepšu, pošteniju i gradjanskiju Crnu Goru, saopštio je Skenderović.

Odbori glavnog Grada Podgorica i Bijelog Polja, Partije crnogorskih Muslimana odlučili su, većinom glasova, da povuku liste sa kandidatima za lokalne izbore u ova dva grada, saopštio je Hazbija Skenderović, predsjednik PCM.

– U cilju dalje afirmacije politike ekonomskog i društvenog razvoja, te snaženja evropskih vrijednosti i gradjanskog društva jednakih šansi za sve kroz, po prvi put, javno uvažavanje posebnih prava Muslimana Crne Gore, Partija crnogorskih Muslimana će svoju kampanju usmjeriti na podršku Pokretu Svi za naš GRAD – dr Ivan Vuković u Podgorici i listi „Prava stvar, koalicija još bolje za Bijelo Polje“.

PCM POVUKLI IZBORNE LISTE U PODGORICI I BIJELOM POLJU

Partija crnogorskih Muslimana se iskreno zahvaljuje svojim članovima i simpatizerima koji su uradili veliki napor u prethodnom periodu ,ali i pokazali želju da doprinesu promociji ideja crnogorskih Muslimana ,a to je u prvom redu evropska , moderna i gradjanska država Crna Gora u kojoj nacionalni Muslimani neće biti gradjani drugog reda. Vjeujemo da će u tom smislu, iz dana u dan, da raste broj naših članova i simpatizera koji imaju po prvi put priliku da kroz Partiju crnogorskih Muslimana zaštite svoje interese , promovišu znanje i mogućnosti kao nacionalni Muslimani posvećeni Crnoj Gori i nikome drugome – ističe se u saopštenju.

Kako su istakli, izuzetno cijene činjenicu da je na listama u ova dva grada bilo spremno 65 imena kandidata za odbornike, koji su dali svoj potpis – pristanak i time pokazali svoj demokratski kapacite, ali i hrabrost s obzirom na činjenicu da su bili pod konstantnim pritiskom pojedinih struktura kojima ne odgovara da crnogorski Muslimani imaju svoje predstavnike u javnom životu. Hvala stotinama gradjana koji su nam dali potpise podrške bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost i koji su na taj način prepoznali podržali ideje gradjanske Crne Gore, naše jedine države.

– Partija crnogorskih Muslimana nastaviće još jače svoje aktivnosti u narednom periodu pa zato pozivamo sve gradjane da nam se pridruže u borbi za neku ljepšu, pošteniju i gradjanskiju Crnu Goru – saopštio je Skenderović.

Izvor: Dan