RASPISAN TENDER ZA IZGRADNJU TRI STAMBENA OBJEKTA ZA PENZIONERE

Nevladino udruženje penzionera iz Bijelog Polja raspisalo je tender za izbor izvođača radova za izgradnju tri stambena objekta u tom gradu.


Kako je navedeno, objekti će se graditi na KO Ravna Rijeka, u mjestu Ribarevine.

RASPISAN TENDER ZA IZGRADNJU TRI STAMBENA OBJEKTA ZA PENZIONERE


Procijenjena vrijednost radova je 360. 000 EUR sa PDV-om, dok je rok izgradnje 335 dana.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 10. Oktobra do 10 sati. Njihovo javno otvaranje održaće se istog dana u 13 časova.