MASLOVARIĆ: BJELASICA NE MOŽE DA ČEKA

Planinski centar Bjelasica je označen kao kapitalni projekat za razvoj sportskog turizma i održivog razvoja Opštine Bijelo Polje.

Vizija Centra za sport je da u hodu razvijamo naviku za sportom i rekreacijom stanovništva na ovoj planini, tako i u okolnostima razvoja projekta Bjelasice, rodila se ideja o planinskoj trci na Bjelasici.

Veoma smo zahvalni PSK Cmiljače i Planinarskom Savezu Crne Gore, a prije svega Turističkoj organizaciji Bijelo Polje, direktorici Violeti Obradović na podršci u organizaciji ove, logistički vrlo zahtjevne trke, kako prošle tako i ove godine.

MASLOVARIĆ: BJELASICA NE MOŽE DA ČEKA

Da bi Bjelasica bila za sve, kao što kaže i slogan ove manifestacije, planina mora biti dostupnija, a onda će se vremenom razvijati sadržaji od kojih ćemo svi imati benefite, koji će dovesti strane i domaće turiste. Potrebno je što hitnije odmrznuti i intezivirati projektom planirane radove na valorizaciji Ski Centra Cmiljače, kako bi stanovništvo adaptiralo svoje navike i u budućem moglo da živi od ovog vrlo značajnog potencijala koji imamo.

U ime sportista i sportskih radnika Bijelog Polja, apelujemo na Vladu Crne Gore i sve donosioce odluka da pokrenu prekinute radove i da Bjelasicu što prije stave u funkciju stanovništvu ovog kraja kao i u funkciju razvoja sporta i rekreacije na planini.

Bjelasica ne može da čeka!

Marko Maslovarić, direktor JU Centar za sport i rekreaciju.