BJELOPOLJSKA HIRURGIJA OSNOVA RAZVOJA I UNAPREDJENJA ZDRAVSTVENE USLUGE I ZAŠTITE BIJELOG POLJA I SJEVERA CRNE GORE

Menadžment Opšte bolnice Bijelo Polje na čelu sa dr Kenanom Erovićem kao jedan od prioriteta je postavio unapredjenje opšte hirurgije u smislu obezbjedjivanja svih neophodnih uslova i nabavke medicinske opreme čiji je krajnji cilj povećanje broja operacija, kako bi upućivanje pacijenata u Klinički centar Crne Gore (KCCG) smanjilo samo na one pacijente čija priroda bolesti se ne liječi u okviru sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Na Odjeljenju Opšte hirurgije zaposleno je pet ljekara specijalista hirurgije, kao i jedan ljekar subspecijalista digestivne hirurgije.

Tim ljekara koji rade u bjelopoljskoj bolnici je spoj mladosti i iskustva i zahvaljujući zdravoj sinergiji koja vlada medju kolegama u poslijednjih godinu dana broj i vrste operacija su značajno povećane u odnosu na prethodne godine.

“U odnosu na već postojeće operacije uvedeno je sedam novih hirurških operacija i to:

– Laparociste jajnika

– Laparoapendiks

– Hirurški tretman proktoloških bolesti (kofistule, fisure, hemoroidi)

– Operacije na žučnim vodovima

– Intraoperativna holografija

– Bilidigestivne anastozome kao i

– Ekstrakcije kamenja u žučnoj kesi

Kroz saradnju sa eminentnim hirurzima kao što su Dr Saša Radović specijalista dječje hirugije, Dr Avdo Ćeranić specijalista hirurg, prof.dr Mile Ignjatović specijalista opšte hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije sa VMA Beograd, kao i prof.dr. Petar Kavarić, povećan je broj hiruških usluga tako da već sada u presjeku je broj operacija nadmašio prošlu godinu i veći je od zdravstvenih ustanova iz okruženja.

Izuzev ultraniskog rektuma pankreasa i jetre, sve druge vrste hirurških operacija se obavljaju u ovoj ustanovi.

U Opštoj bolnici Bijelo Polje u toku osam mjeseci izvršeno je preko hiljadu operativnih zahvata što predstavlja povećanje pruženih usluga od 50% u odnosu na prošlu godinu za isti period.

U planu je u narednom periodu u saradnji sa menadžmentom bolnice i njihovu podršku unaprijedimo uslove rada kroz nabavku nove savremene opreme iz oblasti laparoskopske hirurgije.

Takodje je u planu da se u bliskoj budućnosti u Opštoj bolnici Bijelo Polje uvedu operacije štitne žlijezde i operacije proširenih vena”, zjavio je šef odjeka Opšte hirurgije Dr Mališa Leković.

Nedavna posjeta premijera Crne Gore i Ministra zdravlja najavila je veliku podršku države razvoju zdravstvene zaštite u Bijelo Polju.

“ U poslijednjih godinu dana uloženo je mnogo finansijskih sredstava, truda i energije menadžmenta i svih zaposlenih na unapredjenju uslova rada i nabavci savremene medicinske opreme u skladu sa zahtjevima ljekara.

Hirurgija predstavlja izuzetno bitnu granu medicine na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Ona generiše najveći broj usluga i predstavlja generator razvoju svih ostalih oblasti medicine koje se oslanjaju na nju.

U narednom periodu pružićemo podršku našim hirurzima, kako kroz stvaranje najsavremenijih uslova rada tako i kroz nabavku medicinske opreme neophodne za proširenje obima i vrsta usluga koje se pružaju u okviru hirurgije.

Naša vizija razvoja bolnice, promoviše zdravu utakmicu gdje zdravstveni radnici kroz svoju stručnost, znanje i profesionalnu komunikaciju stvaraju most koji povezuje pacijenta i pružaoca usluga.

Imamo zdravu ambiciju da bolnicu u Bijelom Polju kroz nesebično zalaganje svih zaposlenih i podršku svih relevantnih istitucija, partnera i donatora postavimo na zdravstvenoj mapi sjevera Crne Gore na mjesto koje zalužuje. Izgradnja povjerenja je na vrhu liste prioriteta menadžmenta bolnice i trudiću se da zajedno sa svojim kolegama učinim da svi pacijenti koji posjete našu ustanovu dobiju najkvalitetniju zdravstvenu uslugu i zaštitu, jer pacijent prestavlja centralnu kategoriju oko koje se okupljaju zdravstveni radnici u cilju ostvarivanja svih njegovih prava, a prije svega tu mislim na zdravstvenu uslugu i zaštitu”, rekao je direktor Opšte bolnice Bijelo Polje dr Kenan Erović.