NAJAVA: PROSLAVA 45 GODINA MATURE

Četrdeset pet godina mature proslaviće generacija 1976/1977 bjelopoljske Gimnazije “Miloje Dobrašinović”.


Neki iz generacije su Rašo dr. Nišavić, Zoran Bošković, Ervin Spahić, Milan Ružić (bivši poslanici), kao i ljekari dr. Dragan Rahović, dr. Alma Bajramspahić, dr. Lidija Delević, dr. Sapko Kajević, dr. Majda Dobardžić, dr. Rašo Nišavić, dr. Ferid Osmanović kao i mnogi uspješni inžinjeri, pravnici, ekonomisti, prosvjetni radnici i drugi.

NAJAVA: PROSLAVA 45 GODINA MATURE


Jednom riječju po svemu uspješna i uzorna generacija, a pečat njihovom uspjehu dali su profesori Stojan Duborija, Rade Knežević, Zaim Spahić, Milovan Jevrić, Juka Kasumović i mnogi drugi…