Danas su mladi iz Bijelog Polja članovi kluba mladih Euromost” i mladi iz Turske, zajedno uredili dvorište Osnovne škole,,Nedakuse”u Bijelom Polju.

Mladi su zajedno postavili klupe i posadili čemprese i cvijeće koje je obezbijedila Turska organizacija,,Tika”.

Današnjem dogadjaju su prisustvovali pored direktora škole i nastavnici ovog kolektiva, kao i učenici ekološke sekcije ove škole.

Današnjem dogadjaju doprinos je dalo i Komunalno preduzeće,,Lim, kao i Komunalna policija. Koja se pobrinula da mladi učesnici iz Bijelog Polja i Turske sa biciklima sigurno dodju do škole.

Ovo je prvi put u Bijelom Polju da jednu ovaku ekološku akciju realizuju mladi iz dvije države.

Mladi iz Turske će boraviti u Bijelom Polju tri dana u organizaciji Turske organizacije,,Tika”, koja je obezbijedila da mladi iz Bijelog Polja i Turske pored današnje ekološke akcije, obidju naredna dva dana i područja Plava, Gusinja i Žabljaka.

Partner Turskoj organizaciji,,Tika” kroz sve aktivnosti je NVO,,Euromost“.