Opšta Bolnica u Bijelom Polju trenutno ima 334 zaposlena, od toga 60 ljekara, 43 specijaliste, 7 užih specijalista i 10 specijalizanata. Što je svrstava u najbrojni kadar, a po starosnoj strukturi i najmlađi kada su u pitanju Opšte bolnice u Crnoj Gori. U zadnjih godinu dana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja je dodijeljeno 10 užih specijalizacija, dok je recimo od 1991.godine do 2021.godine (zadnjih 30.godina) dodijeljeno 9. Ovo je takođe pokazatelj da pored svih ulaganja u opremu i rekonstrukcija posebno se vodilo računa o kadrovskoj politici kada je u pitanju stručno usavršavanje visokomedicinskog kadra. Pored toga dodijeljeno je još 7 specijalizacija iz različitih oblasti medicine.

Tokom COVID 19 pandemije kroz bjelopoljsku bolnicu je prošlo preko 1300 srednje teških i teških pacijenata i sve vijeme se radio hitan operativan program za sjever Crne Gore. Većina ljekara koji su bili na prvoj liniji odbrane u takozvanoj ,,crvenoj zoni” su svoje živote stavili pod rizik i ugrozili svoje zdravlje.Neki su prošli sa teškom kliničkom slikom i nažalost jedan kolega je preminuo od posledica COVID 19.

U saradnji sa KCCG i direktoricom dr Ljiljanom Radulović,angažovali smo stručnjake kako iz KC Crne tako i iz inostranstva,kako bi se unaprijedio kvalitet pružanja zdravstvenih usluga sa teritorije opštine Bijelo Polje i okolnih opština, kao i kontinuirana edukacija ljekara naše ustanove. Posebnu zahvalnost dugujemo našim stručnim konsultantima Mr.sci.med.dr Saši Radoviću, dječjem hirurgu, Doc.sci.med.dr Petru Kavariću urologu, Prof.dr Vlado Stevanović ortopedu, Prim.dr Avdo Ćeranić hirurgu.

U saradnji Fondom za zdravstveno osiguranje i direktorom dr Vukom Kadićem,od skoro je počeo sa radom Konzilijum za slušne aparate za sjever Crne Gore.

Već skoro godinu dana funkcioniše onkološki Konzilijum koji smo osnovali u saradnji sa Institutom za onkologiju i onkolozima KCCG, Ministarstvom zdravlja i FZZO. Na taj način smo onkološkim pacijentima iz sjeverne regije Crne Gore zdravstvene usluge učinili dostupnim, kao i smanjili troškove Fonda za zdravstveno osiguranje.

Ukupan dug prema dobavljačima, uključujući dug za medicinsku opremu nabavljenu posredstvom MZD i RFZCG (nabavka multi slajsnog skenera, UZ aparata, opreme za oftamologiju…) iznosio je: 939.678,93 €

Dug za medicinske gasove (kiseonik) iznosio je: 137.368,00 €. Mjesečni materijalni troškovi iznosili su: 69.666,67€. Mjesečni računi za vodu iznosili su oko 5.000,00€ ukupan dug: 13.631,60 €.

Zalaganjem menadžmenta i otklanjanjem kvara na vodovodnoj mreži ostvarena je ušteda od oko 3.000,00€ na mjesečnom nivou, tako da poslednji račun za vodu iznosi 2.240,00€ dok je ukupan dug na dan 30.06.2022.godine u potpunosti izmiren. Mjesečni računi za električnu energiju iznosili su oko 13.000.00€ a ukupan dug je dostizao iznos opreko 90.000,00 €. Preduzimanjem mjera ostvarena je ušteda od oko 7.000,00€ na mjesečnom nivou, pa tako poslednji račun za el.energiju iznosi 6.064,60€ dok je ukupan dug smanjen na 42.525,57€

Humanitarni fond HEMIAS i humanitarni fond HILAL, posredstvom Ministarstva zdravlja potpisan je memorandum o donaciji radova za adaptaciju Dječijeg odjeljenja u iznosu od 328.378,90 eura i dobijena saglasnost Ministarstva zdravlja na istu.

Humanitarna organizacija HEMIAS, donirala je novčani iznos od 14.194.50€ za pokrivanje troškova rekonstrukcije ambulanti. Donacija 3 pacijent monitora i 3 ekg aparata od strane Američke vlade (Kancelarija za saradnju u oblasti odbrane) ukupne vrijednosti 14.547,00€. Arhitekte Fuad Šabović, Nusret Mekić i Ilhan Spahić odnosno firma DOO Intesa donirali su kompletno opremanje ginekološke ambulante u vrijednosti oko 15.000,00 €. Novčana donacija u vrijednosti od 2.713.50€, od strane v.d. direktora Opšte bolnice Bijelo Polje dr Kenana Erovića za potrebe nabavke medicinske opreme.

Donacija 1 defibrilatora i 3 pacijent monitora kroz saradnju Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore sa Danskom ambasadom kroz Mehanizam civilne zaštite. Ukupna vrijednost donacije je 25.990.00€. Donacija 2 raspiratora Hamilton G5 u vrijednosti od 47.000,00€. Predmetna donacija je obezbijeđena od strane Američke ambasade u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. NVO ,,Zagrli srcem – Martin i Andrija ” iz Bijelog Polja je donirala dvije infuzione pumpe u vrijednosti od 1,913,13€ i pulsni oskimetar čija vrijednost iznosi 586,87€. Ukupna vrijednost donacije je 2500€. Za sve donacije dobijena je saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore. Ukupna vrijednost dobijenih donacija iznosi preko 700.000,00€.

Posebnu zahvalnost dugujemo i drugim donatorima:

D.O.O “ARMING” Direktor Miljan Konatar, Ramiza Idrizović, Snežana Božović, Dom zdravlja Podgorica, D.O.O “PELENGIĆ TRADE”, D.O.O “URION”, D.O.O “FARMONT”, D.O.O “GLOSARIJ”, D.O.O “VEZUV”, D.O.O FARMEGRA, GRUPPO TESSILE D.O.O, STADION D.O.O PODGORICA, Eparhija budimljansko-nikšička, CEROVO D.O.O Bar. Dr Nebojša Janjušević, Dr Bekim Hadžalić, Mahmutović Zaim i sinovi, Hasanović Damir i Ramović Almin, Obradović Vesna, Olivera Bugarin i Haris Bećirović, Dženan i Zemina Kujović, Sport Vision, ProMobile, CKB Banka, Pharmanova, 4Upharma, NeoMedica, MonteFarm, Mikromont, Meridianbet, Danlab