Građani apeluju na nadležne da uklone deponije smeća koje se nalaze nedaleko od Đalovića pećine.

“Između Sipanja i Korita nedaleko od Đalovića pećine stvorene su velike deponije smeća”, saopštili su građani.

Takođe građani su apelovali na nadležne da reaguju, a na građane da prestanu da zagađuju prirodu i konstanto stvaraju deponije u prirodi.

“Nadamo se da će ubrzo biti riješen ovaj problem, i vjerujemo da će se u građanima već jednom podići svijest i da će prestati da zagađuju prirodu”, zaključili su građani.