Vakcinacija će se sprovoditi u domovima zdravlja od timova izabranih pedijatara koji će pozivati roditelje djevojčica prioritetne grupe. Primarna ciljna grupa kojoj je namijenjena vakcina u Crnoj Gori tokom 2022/23. godine su djevojčice IV razreda osnovne škole (uzrast nakon devetog rođendana).

Vakcinacija HPV vakcinom u Crnoj Gori počeće 19. ili 26. septembra – rečeno je Pobjedi iz Instituta za javno zdravlje.

Kojeg od ova dva datuma startuje vakcinacija, dugo očekivanom HPV vakcinom, zavisi od, kako pojašnjavaju, procjene potrebnog vremena za kampanju, distribuciju vakcina, distribuciju edukativnih sadržaja i na osnovu povratne informacije epidemiologa sa terena da su svi tehnički detalji finalizovani i da vakcinacija može početi u svakoj opštini u Crnoj Gori.

Postupak

– Vakcinacija će se sprovoditi u domovima zdravlja od timova izabranih pedijatara koji će pozivati roditelje djevojčica prioritetne grupe. Primarna ciljna grupa kojoj je namijenjena vakcina u Crnoj Gori tokom 2022/23. godine su djevojčice IV razreda osnovne škole (uzrast nakon devetog rođendana) – precizirano je Pobjedi iz ove zdravstvene ustanove.

Kako nam je rečeno, procjene su da je broj djevojčica koje će biti ciljna grupa (to jeste, koje će biti pozivane za vakcinaciju) od 3.500 do 4.000.

– Roditelji ovih djevojčica će sve od septembra pa do kraja ove godine biti pozivani od tima izabranog pedijatra (pedijatar i medicinske sestre) da ih dovedu da prime prvu dozu HPV vakcine – poručuju iz IJZCG.

Što se tiče nabavke vakcina, planirano je da ona ide etapno, odnosno da vakcinacija počne sa obezbijeđenih minimum 40 odsto potrebnih količina za prvu dozu vakcine u ciljnoj grupi, te da se ukoliko interesovanje bude veće, u najkraćem roku nabave dodatne količine vakcina.

– Za ovaj vid planiranja nabavke odlučili smo se jer je u ovom momentu vrlo teško bilo precizirati koji broj vakcina je potreban, a sredstva se moraju pažljivo planirati s obzirom na to da se radi o najskupljoj vakcini od svih vakcina koje se daju u redovnom kalendaru imunizacija u Crnoj Gori – kažu iz IJZCG.

Napominju da je HPV vakcina nekoliko puta skuplja od bilo koje druge vakcine koje se primaju u redovnom kalendaru imunizacija i naša država je obezbjeđuje besplatno za one kojima je namijenjena.

Distribucija

Iz IJZCG kažu da je u pogledu isporuke i distribucije vakcina sve isplanirano da vakcine prije početka administriranja budu distribuirane svakom domu zdravlja.

– Početak sprovođenja programa HPV vakcinacije u Crnoj Gori u smislu početka administriranja HPV vakcina planiran je u drugoj polovini septembra ove godine. Institut za javno zdravlje Crne Gore od kraja novembra 2021. godine aktivirao je aktivnosti na pripremama za početak HPV vakcinacije.

Naglašavamo da je u pitanju proces koji podrazumijeva mnogo koraka od odluke, pripreme zdravstvenog sistema, edukacije zdravstvenih radnika koji će sprovoditi imunizaciju, nabavku vakcina, pripremu i adaptaciju informacionog sistema za praćenje, kreiranje edukativnih materijala, planove za dalje razvijanje programa – ispričali su iz IJZCG.

Sve ovo rade, kako navode, uz potpuno realan pristup i svjesnost da je u pitanju tek početak i se treba raditi na edukaciji stanovništva, kako bi izgradili visok nivo povjerenja i prihvatanja HPV vakcinacije.

– Do sada je sproveden značajan dio gore pomenutih aktivnosti, a u septembru će se nastaviti intenzivnijom medijskom kampanjom, kampanjom preko društvenih mreža, dodatnom edukacijom zdravstvenih radnika i započinjanjem administriranja prvih doza HPV vakcina – poručuju iz IJZCG.

Preporuka za djevojčice od 9 do 14 godina

SZO preporučuje da je najbolje da se vakcinišu djevojčice od 9 do 14 godina, s tim da svaka država shodno svojim mogućnostima odabere jedno ili dva godišta djevojčica unutar preporučenog uzrasta.

Nakon nekoliko godina, u skladu sa finansijskim mogućnostima države, preporučuje se da se vakcina ponudi svim djevojčicama uzrasta od 9 do 14 godina, a ako je moguće i svima do 18 godina. Većina zemalja prihvata ovu preporuku, s tim da se u nekoliko država preporučuje vakcinacija čak i među djevojakama i mladim ženama do 26 godina. Neke zemlje preporučuju i imunizaciju dječaka i mladića.

Djelotvorna u borbi protiv raka grlića materice

HPV vakcina je antikancer vakcina, odnosno vakcina protiv raka, u prvom redu protiv raka grlića materice, čija je djelotvornost i bezbjednost potvrđena kroz primjenu dugu više od 15 godina, u više od 100 država sa datih preko 300.000.000 doza ove vakcine širom svijeta, navode iz Instituta za javno zdravlje.

Na sajtu ove zdravstvene ustanove građani se mogu informisati o HPV vakcini i prednostima koje ona pruža.

Na tom linku, između ostalog, se navodi da na osnovu posljednjih oficijelnih podataka Nacionalnog registra za maligne neoplazme u Crnoj Gori je za period od samo godinu registrovano 106 novootkrivenih slučajeva raka grlića materice.

– U istom periodu preminulo je 46 žena od ove bolesti. Trenutno rak grlića materice spada u pet vodećih lokalizacija kada su u pitanju maligne bolesti kod žena u Crnoj Gori – piše na sajtu IJZCG.

HPV vakcina je vakcina protiv raka (prije svega protiv raka grlića materice i protiv genitalnih bradavica), „veoma je djelotvorna jer su rezultati u sprečavanju bolesti/stanja uzrokovanih ciljnim tipovima HPV-a odlični“.

– Vakcina je visoko bezbjedna (veliko iskustvo primjene – primjenjuje se duže od 15 godina, dato je preko 270.000.000 doza u preko 100 država u kojima se vakcina koristi) – navode iz IJZCG.

HPV vakcinacija može pružiti zaštitu od šest vrsta raka i od genitalnih bradavica, međutim glavna namjena HPV vakcinacije je sprečavanje obolijevanja od raka grlića materice.

– Iz razloga što se primarno želi postići efekat na smanjenje obolijevanja i umiranja od raka grića materice, najopravdanije i najsvrsishodnije je započeti sa vakcinacijom djevojčica. Postepeno proširivanje programa vakcinacije i na dječake takođe je opravdano, ali je za početak uspostavljanja programa HPV vakcinacije prioritet vakcinacija djevojčica, što je u skladu i sa preporukama SZO – navode, između ostalog, iz IJZCG.