Prvih pet opština sa najviše aktivnih kompanija u Crnoj Gori su Podgorica, Budva, Bar, Herceg Novi i Nikšić.

Prema podacima koje je objavila podgorička agencija Solvent Rating, u Podgorici je na kraju juna 2022. poslovalo 18.637 aktivnih kompanija. Tokom prve polovine godine, u Glavnom gradu osnovano je 1.086 novih kompanija.

Broj kompanija u blokadi u Podgorici iznosio je 5.834.

Budva je na drugom mjestu po broju aktivnih kompanija i u prijestonici turizma na kraju juna poslovalo je 8.722 firme. Od početka 2022. u Budvi je registrovano novih 1.164 kompanije dok je njih 2.170 bilo u blokadi.

U Baru je na kraju prvih šest mjeseci ove godine bilo aktivno 7.412 preduzeća, a u istom periodu osnovano je novih 796. U najvećoj opštini na primorju u blokadi je bilo 1.446.

Herceg Novi ima 4.420 aktivnih kompanija. Od početka godine sjedište u ovom gradu steklo je novih 576 kompanije dok ih je 792 bilo blokirano.

Nikšić zaključuje listu Top 5 opština sa najvećim brojem aktivnih firmi. U tom gradu je na kraju juna zabilježeno poslovanje 3.581 privredna subjekta. Od početka godine u Nikšiću je osnovano novih 106 kompanija, dok ih je 983 bilo u blokadi.

Izvor: CG Live