Put koji je otvoren od Bistrice do Manastira povrh, već je na nekoliko mjesta popucao.

To su juce evidentirale kamere portala sjevercg koje su obisle ovu lokaciju, kojom niti ko prolazi, niti ko uređuje, jer su evidentni i odroni na tom putu i na jedno mjesto suzenje od odrona.

Postavlja se pitanje ako je već put počeo da puca i pored toga što nema auta da prolaze, kakva će onda biti situacija kada projektovanih 140 hiljada turista počne da ga koristi.