Ministarka nauke I tehnolološkog razvoja dr Biljana Šćepanović danas se sastala sa predstavnicima lokalne samouprave i nevladine organizacije NVO MMNE i razgovarala o unapređenju saradnje u dijelu razvoja inovacija na sjeveru Crne Gore, ali i potencijalnim zajedničkim aktivnostima

Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja, kao i brži ekonomski razvoj, posebno u opštinama sa indeksom razvijenosti do 100, jedan je od ključnih prioriteta Vlade, saopštla je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović u radnoj posjeti Bijelom Polju.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas u Bijelom Polju i što sam imala priliku da razgovaram sa predsjednikom opštine Bijelo Polje, Petrom Smolovićem o aktivnostima u oblasti stimulisanja razvoja inovacija ali i drugim inicijativama”, kazala je Šćepanović.

Ona je upoznala Smolovića sa nacionalnim institucionalnim okvirom i učešćem Zajednice opština Crne Gore u Savjetu za inovacije i pametnu specijalizaciju i u Međuinstitucionalnoj S3 grupi, te o značaju uključenosti u rad ovih tijela.

Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja, kao i brži ekonomski razvoj, posebno u opštinama sa indeksom razvijenosti do 100, jedan je od ključnih prioriteta Vlade, poručila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović. Dodala je da se to odnosi i na sve aktivnosti u oblasti stimulisanja razvoja inovacija, jer su one jedan od ključnih pokretača privrednog rasta i konkurentnosti.

Šćepanović je saopštila da postoji inicijativa da se kroz zakonski okvir za inovacije harmonizuje način implementacije inovacionih programa.

Ističući značaj sinergijskog djelovanja odnosno umrežavanja programa koji se plasiraju na lokalnom nivou sa programima Fonda za inovacije, Šćepanović je predložila intenziviranje saradnje u ovom domenu.

Smolović je upoznao Šćepanović sa planovima lokalne samouprave, kao i sa razvojnim projektima koje Opština Bijelo Polje namjerava da sprovede u narednom periodu.

On je istakao da, pored projekata koji će doprinijeti daljem razvoju turizma i poljoprivrede za Bijelo Polje, veoma je značajno i pokretanje projekta kreativnog haba u Cerovu.

Smolović je kazao da bi uspostavljanje regionalnog kreativnog haba u Bijelom Polju doprinijelo osnaživanju i afirmaciji kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države, i to u četiri ključna pravca: strateški, infrastrukturno, administrativno i programski.

“Kroz saradnju sa kreativnim sektorom, ovi pogoni obezbijediće otvaranje novih održivih biznisa u kulturi na sjeveru Crne Gore. Nekadašnji vojni kompleks Cerovo identifikovan je kao idealna lokacija za uspostavljanje regionalnog haba, koji će obezbijediti uslove za razvoj širokog spektra aktivnosti – kako u oblasti kreative i inovacija, tako i u oblastima proizvodnje i preduzetništva”, naveo je Smolović.

Šćepanović je ranije danas bila u prilici da pozdravi sve zainteresovane subjekte inovacione djelatnosti, i one koji to tek namjeravaju da postanu, koji su prisustvovali info danu u vezi objavljenog konkursa koji se tiče podrške ranoj fazi razvoja start up-ova.

Tokom događaja, koji je imao za cilj da pojasni sve detalje sufinansiranja rane faze razvoja start up-ova, predstavnice Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja prezentovale su uslove za prijavljivanje na konkurs, kriterijume i proces evaluacije prijava, te način dodjele sredstava. Naročita pažnja je posvećena i uputstvu za prijavljivanje koje je sastavni dio konkursa, kao i obaveznoj proceduri upisa u Registar inovacione djelatnosti.

“Danas je zainteresovana javnost imala priliku da čuje više i o tome na koji način inovacije podržavaju razvoj identifikovanih razvojnih prioriteta S3, a ove godine Ministarstvo daje prednost pri izboru upravo prijavama koje uvažavaju ravnomjerni regionalni razvoj”, kazala je Šćepanović.

Ona je navela da je krajnji cilj svih aktivnosti Ministarstva usklađena podrška inovacionoj djelatnosti na svim nivoima od lokalnog do državnog.

Šćepanović je kazala da se nada da ćemo imati puno kvalitetnih prijava sa sjevera Crne Gore koje ćemo podržati kroz ovaj instrument i kroz kasnije faze razvoja.

Šćepanović je održala sastanak i sa predsjednikom NVO Multimedijal Montenegro, Željkom Đukićem, na kojem je bilo riječi o promociji nauke i inovacija, te logističkoj podršci na sjeveru Crne Gore koju bi ova NVO mogla da pruži tokom predstojećeg festivala Dani nauke i inovacija 2022.

Đukić, koji je ujedno i rukovodilac najbolje rangiranog start up projekta prošlogodišnjeg ciklusa podrške ranoj fazi razvoja start up-ova sjever.me, je kazao da je današnja ministarkina posjeta Bijelom Polju prijatno iznenađenje i pokazatelj da postoji odlučnost da se situacija na sjeveru promjeni na bolje.

“Dostupna sredstva za inovativne projekte realno su mala, ali dovoljna za pionirske i prve korake. Nadam se da će Vlada za sljedeću godinu odvojiti značajno više sredstava jer svaki euro koji je uložen u start up na kraju godine u budžet vraća minimum duplo više”, kazao je Đukić.

Đukić je dodao I da izražene migracije sa sjevera ka centralnom i južnom dijelu Crne Gore, ali i inostranstvu doprinjele su da akteri u sektoru inovacija i dgitalizacije svoje ideje razvijaju negdje drugo, a ne u Bijelom Polju, Beranama, Mojkovcu, Pljevljima i drugim sjevernim opštinama. Veoma je malo start up ideja na sjeveru, većina takvih incijativa se razvija u Podgorici, Beogradu, Sarajevu jer takvi centri imaju prije svega veće tržište, kvalitetnije ljudske resurse, infrastrukturu ali i razumjevanje za inovativne ideje.

Smolović je istakao da u Bijelom Polju ima dosta mladih i kreativnih ljudi, čiji je talenat i znanje neophodno prepoznati.

“Podržavamo sve vrste projekata koji se odnose na podršku razvoja startapova, kakav je i ovaj koji se danas predstavlja u Bijelom Polju. Mi imamo mlade ljude, želimo da se ovdje pokreću projekti, ali smatram da neophodno da se uvežu i Ministrstvo ekonomije, IRF, Opština, kako bi zaista imali kvalitetne startapove i kako bi na pravi način te ideje i inovacije bile podržane”, istakao je Smolović.

Marijeta Barjaktarović Lanzardi Ii Nevana Radović iz Direkcije za inovacije i tehnološki razvoj na današnjem sastanku sa zaintersovanim licima iz Bijelog Polja prezentovale su I javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova, vrijedan 200 hiljada eura.

“Ovaj konkurs usmjeren je na podršku za inovativne startap projekte koji nude digitalna rješenja sa potencijalom za komercijalizaciju u prioritetnim oblastima S3 strategije, kao i za projekte kojima se podstiču socijalne inovacije u oblasti te strategije”, navele su one.

Očekivani rezultati konkursa, kako su kazale, treba da budu vidljivi kroz povećanje broja. Ali i kvaliteta poslovanja startapova koji se zasnivaju na istraživanju i razvoju, te pokazuju potencijal izlaska na globalno tržište.

“Ili kroz povećanje broja inovacija koje doprinose rješavanju društvenih izazova na održiv način. Takođe, očekuje se da će, osim jačanja startap zajednice u Crnoj Gori, ovaj konkurs doprinijeti i nizu digitalnih rješenja, kao i usmjeravanju budućeg rada startap zajednice ka prioritetnim oblastima S3”, dodale su Marijeta Barjaktarović Lazardi i Nevana Radović.

Iznos sredstava kojima će se podržati socijalne inovacije, kako su istakle, može biti najviše 20% vrijednosti od ukupno dodijeljenih sredstava po ovom Konkursu.

“Iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu je od 6.000,00 do 20.000,00 eura i maksimnalno može iznositi do 80% ukupne vrijednosti projekta”, naglasile sun a današnoj prezentaciji.

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 20. septembra 2022. godine do 15.00 časova, a prijavljivanje se vrši isključivo online i to putem portala www.inovacije.gov.me.