Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) Igor Galić je govorivši o prvom registrovanom slučaju majmunskih boginja u Crnoj Gori rekao da su u epidemiološkom istraživanju samog slučaja uspjeli da dobiju informacije koje su im ukazale gdje su bili prvi direktni kontakti osobe koja se razboljela.

Prema definiciji svjetske zdravstvene organizacije koja je ovu epidemiju proglasila za epidemiju od javnog zdravstvenog značaja, oni su ukazali da je za opštu populaciju nizak rizik od obolijevanja i možemo reći da su samo specifične rizične grupe pod većim rizikom a to su prije svega osobe koje imaju česte seksualne kontakte sa više različitih partnera. Veliki je broj kontakata između životinja i ljudi. U Africi je kontakt uglavnom bio i žarište u nekim prirodnim sredinama i obzirom da se ljudska populacija sve više širi dolazi do velikog broja kontakata i samim tim dolazi do prelaza te biološke barijere između samih životinja gdje se vrši biološki ciklus uzročnika i ljudske populacije”, istakao je Galić u Bojama jutra na TV Vijesti.

On je rekao da su prema informacijama koje imaju otkriveni su svi kontakti, te da se radi na tome da se ograniči ta epidemija.

“Ona kao i svaka kontaktna epidemija ima svoje karakteristike, i za sada ne možemo reći da ima neki veliki rizik u Crnoj Gori. Virus se na indirektan način može prenijeti preko posteljine i iz tih razloga insistiramo da prilikom rada u hotelima oni koji obučavaju ljude za rad u hotelima istaknu određena pravila zbog prenosa ovakvih kontaktnih epidemija”, rekao je Galić.

On je poručio da je način prenosa direktni kontakt, a da se može prenijeti na direktni i indirektni način.

“Ono što bi mi savjetovali nekom ko je imao sumnjiv kontakt ovoga tipa je da se javi svom ljekaru. Izolacija za osobu koja je potvrđena traje 21 dan, obzirom da sama bolest traje od dvije do tri nedjelje, period od momenta kada dođete u kontakt sa oboljelom osobom do momenta kada ispoljite prve simptome je prilično veliki, to je otprilike od šest do 15 dana odnosno u nekom širem obimu od šest do 21 dan i iz tih razloga se osobe toliko stavljaju u izolaciju a za direktne kontakte je minimum sedam dana”, rekao je direktor IJZCG.

Poručio je da je liječenje je simptomatsko, liječe se samo simptom bolesti i superbakterijske infekcije koje mogu nastati.

“Ono što nas raduje jeste da smrtni slučajevi u ovoj epidemiji nisu veliki. Jedna osoba može oboljeti od oba virusa istovremeno odnosno od oboljenja uzrokovana virusom kovid i majmunskih boginja iako do sada ne postoje opisani slučajevi. Zbog toga postoje mjere prevencije koje mi stalno pominjemo i u oba slučaja može se prevenirati od bolesti”, poručio je Galić.

Po njegovim riječima, cilj predloženih mjera protiv koronavirusa jeste upravo da bi se zaštitila starija populaciju građana.

“U posljednje dvije nedjelje svi preminuli su bili starije osobe i pokušavamo da ih zaštitimo na mjestima gdje oni najčešće prebivaju u toku dana. Virus koji je sada u cirkulaciji je omikron soj, i za razliku od delta soja koji je bio prošle godine dominantan daleko je manje smrtonosan i ukoliko ne bude nekih značajnijih mutacija u smislu njegovog letaliteta i kontagioznosti očekujemo da će njegov biološki potencijal pasti i on će se u buduće ponašati kao jedna endemska bolest, dakle sezonska bolest za koju ćemo sa vakcinama štititi stariju rizičnu populaciju”, kazao je Galić.