Od 1. jula do 1. septembra 2022. godine privremeno se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, saopšteno je iz Uprave policije.


Saobraćaj se za ovu vrstu vozila zabranjuje svakog dana u vremenskom periodu od 17 do 22 sati na djelovima magistralnih puteva M-2, Bioče – Kolašin (do raskrsnice puteva za Mateševo – auto-put), M-2, Podgorica – Sotonići – Petrovac, M-2 i M-2.4, GP Debeli Brijeg – H.Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – GP Sukobin i M-2.3, Podgorica – Cetinje – Budva.


-Dakle, usljed očekivane pojačane frekvencije saobraćaja u narednom periodu na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori i postojanja mogućnosti za njegovim otežanim odvijanjem, u cilju stvaranja neophodnih preduslova za nesmetan promet i saobraćaj ljudi, vozila i roba, zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, u periodu od 1. jula do 1. septembra 2022. godine na pomenutim djelovima magistralnih puteva, naglasili su iz UP.


Takođe navode da se ova odredba ne odnosi na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i PTT instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu. Zabrana saobraćaja teretnih vozila na dionici iz tačke 2 ne odnosi se ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu mag.puta M-2 od graničnog prelaza Debeli Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.