Penzionerima koji primaju minimalnu penziju biće isplaćena pomoć od 100 eura, dok će penzioneri čija se penzija kreće u iznosu od minimalne do prosječne penzije, uključujući i ovaj iznos, primiti pomoć u iznosu od 30 eura, saopšteno je iz Fonda PIO koji ovu aktivnost realizuje u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja.


Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja donio je odluku o dodjeli jednokratne pomoći penzionerima u Crnoj Gori, koja će biti isplaćena u decembru sa redovnom penzijom za novembar 2021. godine.
Za tu namjenu, kako je saopšteno, izdvojeno je oko 3,1 milion eura.


Penzionerima koji primaju minimalnu penziju biće isplaćena pomoć od 100 eura, dok će penzioneri čija se penzija kreće u iznosu od minimalne do prosječne penzije, uključujući i ovaj iznos, primiti pomoć u iznosu od 30 eura.

„Navedena aktivnost je rezultat zajedničke inicijative Fonda i Ministarstva finansija i socijalnog staranja i sprovodi se u cilju poboljšanja materijalnog položaja penzionera čiji iznos penzije nije veći od prosječne penzije u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju Fonda PIO.


Dodaju da je odluka o isplati jednokratne pomoći donijeta na osnovu modaliteta utvrđenog analizom relevantnih statističkih podataka i raspoloživih sredstava Fonda ostvarenih uštedama u budžetu za 2021. godinu, sa naročitim fokusom na intenciju Fonda i resornog ministarstva da se obezbijedi najveći mogući obim njenog sprovodenja.


„Prema statističkim podacima za oktobar 2021. godine, Fond PIO Crne Gore isplaćuje prava za 118.319 korisnika u Crnoj Gori, od kojih je 113.758 penzionera. Prosječna penzija u Crnoj Gori iznosi 292,91 euro, dok je iznos najniže penzije propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i iznosi 147,08 eura, a prima je 16.696 korisnika ovog prava. Kako je broj penzionera čija se penzija kreće u intervalu od minimalne do prosječne 47.669, jednokratnu pomoć će primiti ukupno 64.365 penzionera, što čini 56,58 odsto ukupnog broja penzionera u Crnoj Gori“, saopošteno je.


Tokom 2021. godine, uključujući i ovu odluku, isplaćeno je oko 5,53 miliona eura za jednokratne pomoći penzionerima, što je šest puta više u odnosu na prethodnu godinu, kada je isplaćeno 0,93 miliona eura za ovu namjenu.