U organima državne uprave i službi Vlade Crne Gore u 2021. godini sistematizovano je 6.713 radnih mjesta, saopšteno je iz Vlade Crne Gore. Ukupan broj zaposlenih je 4.658.


Vlada je na današnjoj sjednici donijela Ažurirani kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu.


“Nakon ažuriranja podataka, Kadrovskim planom je predviđeno ukupno 6.713 sistematizovanih radnih mjesta. Ukupan broj zaposlenih je 4.658, od čega na neodređeno vrijeme 4.175, a na određeno 483 izvršilaca”, navodi se u saopštenju Vlade.


U toku 2021. godine planirano je zapošljavanje 327 državnih službenika, od čega 95 na neodređeno vrijeme i 232 na određeno vrijeme. Takođe, planirano je zapošljavanje 36 pripravnika od čega 29 sa visokim obrazovanjem i 7 pripravnika sa srednjim obrazovanjem.


“U toku je postupak stavljanja na raspolaganje 8 službenika Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada, dok će 13 službenika ispuniti uslov za odlazak u penziju. Postupak izrade Kadrovskog plana za 2021. godinu, sproveden je kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju, što će omogućiti kvalitetnije praćenje realizacije Kadrovskog plana tako da će biti u svakom trenutku moguće izvještavanje o pokrenutim i realizovanim postupcima zapošljavanja po zvanjima, nivoima, kategorijama i trajanju radnog odnosa, kao i postupcima koji nijesu realizovani u tekućoj kalendarskoj godini”, navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.