Fond za zdravstveno osiguranje kojim rukovodi funkcioner Socijalističke narodne partije Dragoslav Dado Šćekić, mjesecima ne isplaćuje sredstva privatnim apotekama predviđenim Ugovorom za obezbjeđivanje i izdavanje ljekova na recept zbog čega su mnogi dovedeni u gotovo bezizlaznu situaciju. Posljednja isplata bila je u avgustu, a sada je novembar, tvrdi za CdM nekoliko vlasnika privatnih apoteka. Upozoravaju da će, ukoliko se nastavi sa neplaćanjem biti prinuđeni da reaguju, odnosno da podnesu tužbu protiv Fonda.


Fond kasni u izmirivanju obaveza prema privatnim apotekama, i duguje im oko šest miliona eura, tvrde oni.


Kažu da su dovedeni u gotovo bezizlaznu situaciju jer veledrogerije od kojih kupuju ljekove uslovljavaju dalje isporuke sa izmirivanjem obaveza, a što se opet odražava na njihovu ugovornu obavezu sa Fondom da izdaju ljekove na recept.


Kako tvrde, zadnja uplatu koju su imali po osnovu realizacije ljekova na recept bila je u avgustu, a uplata se odnosila na junsku fakturu.


Takođe, kažu da su, pokušavajući da saznaju razlog ovolikog kašnjenja u plaćanjima, dobili informaciju da je Fond već potrošio sav novac namijenjen za plaćanje ljekova privatnim apotekama zbog čega su jako zabrinuti jer od Fonda ne dobijaju nikakve informacije kada i kako će izmiriti obaveze prema njima jer se ne radi o malom iznosu sredstava.


Da stvar bude još gora, neki od njih su prinuđeni da se kreditno zaduže kako bi održali poslovanje jer Fond mjesecima ne isplaćuje novčana sredstva.