Centar za njegu u zajedici koji je otvoren u Bijelom Polji svojim korisnicima nudi sljedeće usluge: savjetovanje iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, pomoć u kući, preventivne kućne posjete, podršku volontera, inovativni program usporavanja demencije, kao i podršku za neformalne njegovatelje.
U ime organizacije Crvenog krsta Bijelo Polje, prisutnima su se predstavljajući Centar obratili potpredjsednik Crvenog krsta Crne Gore dr Besim Kadić i sekretar Crvenog krsta Bijelog Polja, Zoran Rudić, koji je istakao: „Centar za njegu u zajednici predstavlja inovativan i jedinstven pristup pružanja podrške starijima i njihovim neformalnim njegovateljima koji se zasniva na integrisanim uslugama socijalne i zdravstvene zaštite.

Istovremeno centar je spona između korisnika i institucija odgovornih za ostvarivanje prava iz navedenih oblasti zaštite. Cilj usluga koje Centar pruža je da se omogući da stariji što duže borave u svom prirodnom okruženju uz očuvan kvalitet života i dostojanstvo.“


Državna sekretarka za javno zdravlje Ministarstva zdravlja, Anka Vukićević istakla je da “kroz multisektorsku saradnju Centri za njegu u zajednici u kojima će biti angažovani socijalni radnici, medicinske sestre, gerontodomaćice, omogućiće da korisnici ostanu u svojim domovima, sebi poznatom okruženju ali i da dio dana provode u Centru. Svakako Ministarstvo zdravlja će i u budućnosti rado biti učesnik, partner ovakvih projekata”, kazala je Vukićević.


„Stariji su po svojoj prirodi jedna od najranjivijih grupa u društvu, naročito nakon pojave pandemije izazvane virusom Covid-19. Neki od najvećih problema sa kojima se suočavaju su usamljenost, loše zdravstveno stanje i siromaštvo. Centar za njegu u zajednici ima za cilj da odgovori upravo na ovakve potrebe starijih sugrađana“, dodala je generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak, koja je ujedno i otvorila Centar.


Haris Malagić, sekretar sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, govorio je o servisima koja starija lica imaju u njihovoj opštini i dodao: „Drago mi je da će naša opština dobiti još jedan servis koji će unaprijediti kvalitet života starijh osoba na području naše Opštine. Pored servisa koje nudimo na prigradskom i gradskom području, kroz rad ovog Centra starija lica će dobiti podršku i u ruralnim djelovima.“


Inovativni program usporavanja demencije koji se sprovodi u centru odnosi se na pružanje podrške starijim osobama kod kojih postoje kognitivne poteškoće i demencija. Program se sastoji od aplikacije na tablet uređaju čijim korišćenjem se usporava dalje kognitivno propadanje. Aplikacija se sastoji od niza zadataka kao što su: odgovaranje na postavljena pitanja, puzzle, popunjavanje slika djelovima koji nedostaju, ponavljanje stihova pjesme i sl. Aplikacija se po prvi put koristi u Crnoj Gori i uopšte na Balkanu a našem govornom području će je prilagoditi agencija Digitaal life GmbH iz Austrije.


”Sredstva za rad centara za njegu u zajednici u Baru i Bijelom Polju, tokom sljedeće dvije godine obezbijeđena su uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj, u okviru EU regionalnog projekta „Inovativne usluge podrške za starije u zajednici“, koji Crveni krst Crne Gore implementira u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Austrijskim Crvenim krstom”, zaključuje se u saopštenju.