Rebalansom, odnosno izmjenom odluke o budžetu za 2021. godinu, koja je usvojena na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta, budžet Opštine Bijelo Polje planiran je u iznosu 14. 472. 428,80€, što je 591. 428,80 eura, ili 4, 26 odsto više od planiranog. Budžet za 2021. godinu bio je planiran u iznosu 13. 881 eura.


“Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu ukupno planirani primici u iznosu od 14.472.428,80€ su raspoređeni na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 7.049.229,60 €, otplatu duga u iznosu od 4.455.000,00€ i kapitalni budžet u iznosu od 2.968.199,20 eura”, saopštila je na sjednici sekretarka Sekretarijta za finansije, Alida Nuhodžić.


Najznačnije izmjene u okviru tekućih izdataka budžeta se odnose na bruto zarade, koje su rebalansom planirane u iznosu od 1.702.340,00€, ili 28,96% manje u odnosu na Odluku o budžetu za 2021.godinu. Takođe, transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru u smanjeni su 26.304,90€ i planirani su u iznosu od 3.568.812,10 €. Otplata duga, kako je saopštila sekretarka Sekretarijata za finansija, po rebalansu je projektovana 91,70% više nego što je prvobitno bilo planirano, i predviđenim izdvajanjem ispoštovat će se smjernice Ministarstva finansija u dijelu prioritetnog izmirivanja nastalih obaveza iz prethodnih godina.


“Redovno se izmiruju anuiteti kod komercijalnih banaka na ime dugoročnih kredita, otplata reprograma poreskog duga, otplata tekućih doprinosa iz prethodnih godina, kao i ugovoreni radovi iz prethodnog perioda kao kapitalni budžet”, dodala je Nuhodžić. Tekuća rezerva, na osnovu rebalansa, biće uvećana 30.000,00€.


“Razlog povećanja se odnosi na pomoć građanima za priključke na vodovodnoj mreži uz prethodno donesenu odluku na Skupštini opštine Bijelo Polje, dok je stalna rezerva projektovana do nivoa predviđenog planom budžeta za 2021.godinu”, saopštila je sekretarka.


Kako je kazala, izdaci kapitalnog budžeta na osnovu rebalansa planirani su u iznosu od 2.968.199,20€ ili 19,90% manje nego što je planirano Odlukom o budžetu Opštine za 2021.godinu. Dodala je, i da je kapitalni budžet umanjen zbog izostanka donacija namijenjenih izgradnji komunalnih infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija.

Imajući u vidu aktuelnu epidemijsku situaciju, koja se značajno odrazila na ekonomske aktivnosti a shodno tome i na cjelokupne javne finansije, predloženim rebalansom, prema riječima Nuhodžić, stvoreni su uslovi za normalan rad svih organa lokalne samouprave sa nastavkom uštede na svim nivoima.


„Rebalans budžeta je još jedan pokazatelj da Opština ostaje posvećena unapređenju uslova za rad i život u Bijelom Polju“, istakla je Nuhodžić, dodajući da ni Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nije imalo primjedbi na rebalans.

Predsjednik Opštine, Petar Smolović, kazao je da je godina krize, da se otpuštaju zaposleni, da slabi prviredna aktivnost, te da se, s obzirom na neizvjesnost vremena u kojem živimo, moralo štedjeti, poručujući, da se pritom lokalna samouprava nije zadužila ni cent.


Odgovarajući na pitanja odbornika, predsjednik Smolović je saopštio da se Opština u kontinuitetu razdužuje i to, oko 4 miliona eura na godišnjem nivou.

Odbornik DPS-a, Abaz Kujović, kazao je da je već ostvarena stabilnost i održivost javnih finansija, te da je rebalans budžeta rezultat ušteda, ostvarenih tokom godine.


Primjedbe na rebalans budžeta imao je Vidran Kljajević iz SNP-a, smatrajući da nije realno koncipiran, zbog čega ga, njegova partija neće podržati.

Marko Ljujić iz Demokrata takođe je imao određene zamjerke na izmjene budžeta, ali je kazao da će građani sami procijeniti.


Za Predlog Odluke o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu glasala su 22 odbornika.

Tekst i foto: Radio Bijelo Polje