Predstavnici Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Crne Gore, na čelu sa sekretarkom za međunarodnu saradnju Kristinom Šćepanović, uzeli su učešće na kongresu Young European Socialists, evropske omladinske organizacije, na kojem se biralo i novo rukovodstvo.


Aktivno učestvujući u diskusijama, Kristina, Asmir, Nina, Ervin, Amina i Borislav istakli su da će se, zajedno uz sve članice i partnere ove organizacije, boriti za jasnu viziju socijaldemokratske Evrope.


“Izveli smo zajednički zaključak o neophodnosti udruživanja progresivnih omladinskih snaga zarad zelenog oporavka evropskih država”, poručila je Šćepanović.