Skupština Opštine Bijelo Polje izabrala je novi Odbor direktora DOO Vodovod “Bistrica”.


Na čelu upravljačkog organa jednog od najvećih lokalnih javnih preduzeća u narednom biće Džemal Ljušković, dok su članovi: Milan Pešić, Vidoje Knežević, Admir Dizdarević i predstavnik zaposlenih Marko Bulatović.


Funkciju direktora više od trideset godina vrši Milan Bulatović.