Sinoć je u organizaciji Matice crnogorske otvorena izložba pod nazivom “80 godina 13. jula 1941–2021 – godine prkosa i ponosa”.


Otvarajući izložbu predsjednik Petar Smolović je istakao da je 13. jul zbog istorijskih odluka koje su tog datuma donešene postao sinonim državnog bića i vječnosti Crne Gore.


“Borbom naših slavnih predaka Crna Gora je stekla ugled države u kojoj se poštuju prava i slobode svih njenih državljana, posebno pripadnika manjinskih naroda. Iz tog vremena baštinimo međunacionalni sklad na koji je tako ponosna današnja, građanska Crna Gora”, kazao je predsjednik Opštine.