„Važnost, održivost, objektivnost medija na sjeveru Crne Gore“, biće tema konferencije o medijima koja će biti održana 06. oktobra u Centru za kulturu “Vojislav Bulatović Strunjo” u Bijelom Polju.


Cilj konferencije je da predstavnici medija sa sjevera Crne Gore predstave izazove sa kojima se suočavaju, te predstavnici relevantnih domaćih i međunarodnih institucija predstave aktivnosti i planove u pogledu unaprjeđenja okvira za djelovanje lokalnih medija na sjeveru.


Ova aktivnost realizuje se u sklopu projekta „EU info kutak na sjeveru Crne Gore” koji realizuje NVO Multimedijal Montenego u saradnji sa NVO Sjeverna zemlja. Cilj projekta je podizanje svijesti o postojanju aktivnosti i usluga EU info kutka u Bijelom Polju i uspostavljanje istog kao mjesta za dijalog i debate, kao i razmjenu kulturnih, političkih i društvenih stavova među stručnjacima, akademcima, novinarima i mladima na različite teme od društvenog značaja.