U protekloj godini obavljeno je preko 200 kontrolnih posjeta i 300 telecare servisnih usluga za 25 starijih lica sa područja bjelopoljske opštine, i to zahvaljujući prvom Telecare servisu socijalne zaštite u Crnoj Gori, koji je uspostavio Dom za stare Bijelo Polje, prenosi Radio Bijelo Polje.


Ovaj virtualni servis podrazumijeva brigu o starim licima na daljinu, odnosno putem najsavremenijih tehnologija i uz konstantan nadzor ljekara, medicinskih sestara, psihloga, socijalnih radnika i geronto domaćica.


Prezentujući rezultate projekta „Prvi Telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori“, koji je ujedno i prvi projekat ovog tipa u regionu, direktor Doma za stare, Dejan Pavićević, kazao je da su jako zadovoljni, te da se servis pokazao kao vrlo koristan, posebno u vrijeme pandemije COVID 19.


„Cilj samog servisa, u okviru kojeg smo usluge pružali 12 mjeseci za 25 lica, jeste briga o starima na daljinu, uz praćenje stručnog tima. Na ovaj način smo smanjili opterećenost domskih i bolničkih kapaciteta, ali i broja kontakata starijih lica, što je u situaciji sa koronom prijeko potrebno“, kazao je Pavićević, napominjući da su snimili i dokumentarni film o ovom servisu, sa željom da promovišu njegove prednosti i mogućnosti.


Inače, prema riječima Pavićevića, ovo je treći projekat koji je Dom za stare Bijelo Polje realizovao uz finansijsku podršku EU, a započinju i četvrti.
„Na taj način dokazujemo da u kontinuitetu radimo na podizanju nivoa usluga socijalne zaštite najstarije populacije“, istakao je direktor Pavićević.


Službenik za javne nabavke iz Doma za stare Bijelo Polje, Momčilo Prebiračević, podjsetio je da je projekat „Prvi Telecare servis socijalne zaštite za starija lica u Crnoj Gori“ trajao 19 mjeseci, od 1. marta 2020. do 30. sepremtebra 2021.

„Ukupna vrijednost projekta je 195 000 eura, od čega je učešće Evropske unije 185, 250,00“, kazao je Prebiračević.


„Opšti cilj projekta bio je poboljšanje lokalne usluge socijalne zaštite na širem području opštine Bijelo Polje, u skladu sa potrebama korisnika i lokalnih zajednica, a specifični, deinstitucionalizacija Doma za stare u Bijelom Polju uspostavljanjem prve socijalne službe TeleCare u Crnoj Gori“, naglasio je on, dodajući da je u njegovoj realizaciji učestvovalo i 15 zaposlenih u Domu za stare.


Saopštio je i da su tokom prethodnih 19 mjeseci nabavili opremu za rad servisa, kreirali operativnu softversku web aplikacija za servis, odabrali i tehničko osoblje, koje je obučeno za rad u Telecare servisu, a i starija lica su edukovana za korišćenje tehničkih i komunikacionuh uređaje, što je bio i preduslov osnivanja ovog virtualnog servisa.

Prvi Telecare servis uspostavljen je 1. oktobra 2020. i trajao je 12 mjeseci, a usluge su pružane tokom 24 časa.


Ksenija Aranitović iz Ministarstva finansija, rada i socijalnog staranja izrazila je zadovoljstvo zbog uspješno realizovanog projekta „Prvi Telecare servis socijalne zaštite za starija lica u Crnoj Gori“.

„Ovaj projekat je realizovan u okviru grant šeme Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori i da predstavlja sastavni dio programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku. Ukupna vrijednost tog programa je 18 miliona eura, od čega je iz sredstava EU obezbijeđen iznos od 15,3 miliona, dok je preostali iznos od 2,7 miliona eura obezbijeđen iz nacionalnog budžeta“, napomenula je Aranitovićka.


Ona je istakla da ohrabruje to što je Dom starih u saradnji sa partnerima već do sada realizovao tri, a najavio i četvrti projekat, koji se realizuje u okviru instrumenta pretpristupne pomoći.


„To nas ohrabruje da će biti spremni da iskoriste i ona sredstva koja će biti na raspolaganju i u narednom periodu. Takođe, mi ćemo vrlo brzo krenuti u realizaciju akcionog dokumenta, koji će, između ostalog, podržati i oblast socijalne zaštite, ali i narednu IPA 3 perpsektivu, u kojoj ćemo imati značajno izdašnija sredstva u odnosu na ona koja imamo sada“, navela je Aranitović i istakla da se nadaju daljoj uspješnoj saradnji sa bjelopoljskim Domom za stare.