Ramiza Idrizović iz Bijelog Polja donirala je sredstva u iznosu od 5.000,00 eura za nabavku audiometra za potrebe ORL odsjeka Opšte bolnice u Bijelom Polju.


Audiometrija je neinvazivna dijagnostička procedura kojom se ispituje sluh i utvrđuje postojanje oštećenja sluha, kao i mjesto i stepen eventualnog ošetećenja. Radi se u sklopu rutinskog ispitivanja sluha ili kod ispitanika sa već registrovanim oštećenjem sluha.


Nabavka audiometra unaprijediće kvalitet zdravstvene zaštite u bjelopoljskoj bolnici i omogućiti lakšu i precizniju dijagnostiku kod ORL pacijenata.

Gospođa Idrizović je najavila i realizaciju donacije 100 posteljina za potrebe internog i hiruškog odjeljenja Opšte bolnice, kao i angažovanje oko sakupljanja sredstava za nabavku nove opreme.


Direktor Opšte bolnice Bijelo Polje dr Kenan Erović zahvalio se u ime ustanove sugradjanki Ramizi Idrizović na vrijednoj donaciji i njenom zalaganju za doprinos unapređenju zdravstvene zaštite i podizanju nivoa kvaliteta usluga.

U prethodnom periodu veliki broj gradjana i društveno odgovornih kompanija donirao je značajna sredstva Opštoj bolnici u Bijelom Polju za unapređenje uslova u kojima se pružaju zdravstvene usluge kao i za nabavku medicinske opreme, sve u cilju dostizanja neophodnih standarda u liječenju.


,,Obaveza medžmenta je da opravda ukazano povjerenje i da u narednom periodu preduzme sve aktivnosti u cilju promovisanja pozitivne prakse, unapređenja usluga i pozicioniranja Opšte bolnice Bijelo Polje kao regionalnog centra kada je u pitanju pružanje medicnske zaštite na sjeveru Crne Gore”, rekao je direktor ustanove dr Kenan Erović.