Zelena poslanička grupa, koja je predstavljena danas u Podgorici, radiće na promovisanju, pokretanju i sprovođenju inicijativa na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou u skladu sa vrijednostima i principima zaštite životne sredine. Zelena grupa u kojoj je devet poslanika vlasti i opozicije, formirana je u okviru Škole političkih studija Građanske alijanse (GA), a u saradnji sa poslanicima crnogorske Skupštine i uz podršku njemačke organizacije GIZ. U ime Bošnjačke stranke, dio tima ove grupe je poslanik Amer Smailović.


U Povelji koju su potpisali članovi Zelene grupe navodi da će raditi na jačanju dijaloga, uključivanju javnosti i civilnog sektora u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.


“Održivog korišćenja energije, zaštite klime, energetske efikasnosti, održive urbane mobilnosti i održivog saobraćaja”, piše u Povelji.


Dodaje se da će raditi i na sticanju novih znanja i vještina u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, korišćenja obnovljivih izvora energije, zaštite klime, primjene mjera energetske efikasnosti i principa održive urbane mobilnosti i održivog saobraćaja.