Opština Bijelo Polje se pridružuje globalnoj kampanji „Zasvijetli zlatno“ sa ciljem podizanja svijesti i skretanja pažnje na rak kod djece i adolescenata kao i na probleme sa kojima se susreću kako bi javnost bolje razumjela bolest, a oboljela djeca lišila težine predrasuda.


Značajno je istaći potrebu za ulaganjem zajedničkih napora kompletnog društva, kako bi obolijevanje od raka u djetinjstvu postao nacionalni i globalni zdravstveni prioritet države a posebno u programima očuvanja i unaprijeđenja zdravlja djece. Od posebnog je značaja da se institucije i organizacije udruže sa roditeljima u realizaciji aktivnosti s ciljem rješavanja rastućeg izazova ove teške bolesti.


Tokom septembra mjeseca Spomenik u centru grada biće osvijetljen u žuto.
BPO