U Crnu Goru će od danas moći da uđu samo osobe koje ispunjavaju uslove iz Nacionalne digitalne COVID potvrde.


Shodno tome u Crnu Goru od danas mogu ući osobe koje ispunjavaju uslov da je prošlo 14 dana od kada su potpuno vakcinisane.


U Crnu Goru mogu ući i osobe koje ispunjavaju uslov da je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinama koje se daju u jednoj dozi.


Prema novim uslovim u Crnu Goru mogu ići i osobe koje posjeduje negativan PCR test na COVID-19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana.


U Crnu Goru mogu ući i osobe koje posjeduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom koji ne ispunjavaju nijedan od propisanih uslova se upućuju u izolaciju koju je moguće prekinuti PCR testom koji je negativan šestog dana od prelaska granice.


U Crnu Goru bezuslovno ulaze osobe mlađe od 18 godina – i crnogorski državljani i stranci.

Izvor:FOS