Nakon 50-ak dana Upravi policije se konačno vraćaju patrolni automobili, koji su, zbog isteka trogodišnjeg lizinga, bili „zarobljeni” na parkingu firme „Osmanagić”.


Na parkingu KAP-a u toku je primopredaja oko 60 automobila, a plan je da se sjutra i preksjutra policijskim službenicima vrate ključevi od još 70 vozila.


Vraćanje patrolnih automobila sa oznakom „POLICIJA” uslijedilo je nakon potpisivanja novog jednogodišnjeg ugovora o finansijskom lizingu, zbog čega su se stekli uslovi da firma „Osmanagić” i „S lizing” vrate oduzeta vozila.


Uprava za katastar i državnu imovinu, po skraćenoj proceduri, raspisala je tender za nabavku polovnih patrolnih vozila, primjenom člana 59 stav 1 tačka 3 – kroz pregovarački postupak i bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje. Sve je trebalo da bude završeno do polovine juna, ali je vraćanje automobila kasnilo 10-ak dana…


Uprava policije tokom prve polovine maja ostala je bez 130 automobila jer je istekao finansijski lizing, a prethodna garnitura Uprave policije, kao ni nova Vlada, nijesu do isteka tog roka raspisali novi tender za nabavku patrolnih vozila za policiju.


Zbog toga je policija bila prinuđena da od 7. pa do 20. maja, u nekoliko navrata prema ugovornim obavezama, parkira patrolne automobile koje su 2018. godine uzeli na finansijski lizing od kompanije „Osmanagić”.
Nakon što je policija ostala bez gotovo svih patrolnih automobila, Vlada je polovinom maja usvojila novu Informaciju o obezbjeđivanju sredstava i nabavci polovnih vozila za Upravu policije, putem finansijskog lizinga na period od 12 mjeseci.


Za tu hitnu nabavku opredijeljeno je 715.000 eura.


Zbog toga što je ostala bez gotovo svih patrolnih automobila, policija se našla u velikom operativnom problemu, što je i najavljivala da će se desiti tokom ranijih obraćanja Vladi.

Policija je tokom odlaska na zadatke mahom išla „maricama”, rashodovanim automobilima, ali i privatnim vozilima službenika policije…
Izvor: ND Vijesti