Mještani sela u Vraneškoj dolini preko svoje fb stranice poručili su odlazećem gradonačelniku Petru Smoloviću:


Vraneška dolina, kao jedno od kulturno i prirodno najbogatijih oblasti Crne Gore je decenijama unazad zapostavljana od svih režima.
Na području Vraneša, lokalne vlasti godinama unazad nisu investirale niti u jedan projekat, a lokalni funkcioneri će vam na ovo odgovoriti da je napravljen put (valjda da bi nam omladina lakše odlazila). Pokušaj mljekare je ostao samo još jedno prazno obećanje (pokušajte na sajtu Vlade da pronađete informacije o mljekari). Mladi napuštaju Vranešku dolinu u potrazi za boljim životom i iz godine u godinu sve je manje stanovnika, a prosječna starost je sve veća.


Pitajte gospodina Smolovića zna li đe se nalazi Vraneška dolina uopšte? Da li zna da i Vraneška dolina pripada Bijelom Polju? Ili ne?

Izvor: Sao Vraneška dolina