Poljoprivredno gazdinstvo Bećirović iz Kukulja uvezlo je prvi silažni kombajn u Crnoj Gori.

“Već dugi niz godina naša zemlja ima problem sa žetvom silažnog kukuruza, te smo iz tog razloga odlučili dobaviti kombajn ovakve vrste”, saopštio je za Vijesti iz Bijelog Polja vlasnik kombajna, Safet – Grki Bećirović.

On je obavijestio sve poljoprivrednike koji imaju posjede silažnog kukuruza, da radi usluge žetve kombajnom mogu kontakti broj telefona: 068/338-270.