Irijana Rizvanović iz bjelopoljskog naselja Potkrajci prva je pripadnica Romske populacije iz Bijelog Polja koja je upisala fakultet. Irijana će studirati na Filozofskom fakultetu u Nikšiću engleski jezik, a prethodno je završila dvije Srednje škole Elektroekonomsku školu odsjek administracija završila je sa „skroz odličnim uspjehom“, a Srednju stručnu školu smjer turistički tehničar, sa vrlo dobrim.
Irijana je ispričala za Pobjedu da je oduvijek sanjala da stekne visoko obrazovanje.
“Među pripadnicima Romske populacije u Bijelom Polju nije se pretjerana pažnja posvećivala obrazovanju. Tek u zadnjih nekoliko godina pripadnici Roma upisuju se u osnovne škole a rijetkost je da neko nastavi da se školuje u srednjoj školi”, priča Irijana i dodaje da je veoma aktivna u nevladinom sektoru.
Ona je istakla da joj je želja da usavrši i engleski jezik jer njemački savršeno govori.
“Rođena sam u Njemačkoj gdje je moj otac Ismet radio. Želja nam je bila da se vratimo u Crnu Goru i tu gradimo budućnost. Presrećna sam što sam upisala Filozofski fakultet u Nikšiću i nadam se da ću po završetku studija dobiti željeni posao. A to je da budem prevodilac u međunarodnim okvirima”, otkriva svoju tajnu Irijana.
Irijanin otac, Ismet Selimović ponosan je na svoju desetočlanu porodicu.
“Imam osmoro djece i ponosan sam na njih. Lično sam angažovan u nevladinom sektoru i predstavnik sam Bjelopoljskih Roma, kojih u Bijelom Polju ima oko 380. Lojalni smo građani i smatram da im se svakako mora posvetiti više pažnje kako bi se integrisali u društvene tokove”, zaključuje Ismet.