Mnogi naši najstariji sugrađani ne mogu da zamisle život bez pomoći gerontodomaćica.
Dvadeset tri gerontodomaćice Doma za stare angažovane preko projekata koje finansiraju Opština Bijelo Polje i EU obilaze skoro sedamdeset bjelopoljskih domaćinstava.
One svakodnevno otvaraju vrata domova naših najstarijih sugrađana, provjeravaju šta im je potrebno, spremaju im ručak, pospremaju kuću, nabavljaju ljekove i osnovne namirnice, a što je najvažnije pružaju im lijepu riječ, osmjeh i podršku.