Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj 178. sjednici izabrala Admira Mustajbašića iz Bijelog Polja za člana borda direktora Aerodroma Crne Gore.Mustajbašić je aktuelni predsjednik vladajuće partije u Bijelom Polju, do sada je obavljao niz odgovornih funkcija, a između ostalog radio je u Višem državnom tužilaštvu, te bio rukovodilac pravne službe u ZIKS-u, zatim pomoćnik opštinskog Sekretara za društvene djelatnosti, direktor Doma za stare i direktor Centra za socijalni rad u dva mandata, kao i odbornik u SO Bijelo Polje.